fbpx

Kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukemista

LIKI skills® Kuntoutus soveltuu erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen, avoperhekuntoutuksen ja työkyvyn tukemisen välineeksi niin yksilötyöhön kuin ryhmätoimintaan. Työskentelyä ohjaa asiakkaan kanssa yhdessä tehty palvelusopimus- ja palvelusuunnitelma, jota tarkistetaan sovituin väliajoin myös lähettävän tahon kanssa. Työskentely on suunnitelmallista ja yleisinä tavoitteina ovat aina asiakkaan toimintakyvyn ja psyykkisen selviytymiskyvyn kehittäminen ja tukeminen. Tarkemmat tavoitteet määritellään jokaisen asiakkaan kanssa erikseen.

 

LIKI skills® menetelmässä rakkaus nähdään luonnollisena osana ammatillisuutta. Asiakkaan ja ammattilaisen välille luodaan tietoisesti yhteinen merkitystila, joka mahdollistaa liittymisen kokemuksen saavuttamisen ja kokemisen. Liittymisen kokemukset nähdään vaikuttavina ja korjaavina kokemuksina, jolloin myös oman itsen kohtaaminen aukeaa lohdullisempana ja eheyttävämpänä elämään kuuluvana prosessina, joka koskee meitä kaikkia. 

LIKI skills® menetelmä pohjautuu psykologisen turvallisuuden, resilienssin (psyykkinen palautumiskyky), kohtaamisen ja kiintymyssuhdeteorian käsitteisiin.

LIKI skills® Kuntoutuksessa satsataan erityisesti kokemukselliseen oppimiseen, psyykkisten selviytymiskykyjen kehittämiseen, turvallisuuden tunteen työstämiseen sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen. Työskentely pohjautuu aina asiakaslähtöiseen ja voimavarakeskeiseen työskentelyyn.

Menetelmässä ihminen nähdään kokonaisvaltaisena toimijana, joten työskentelyssä huomioidaan niin mielen, tunteiden ja ajattelun taso, kuin keho-mieliyhteys, kehollisuus, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus. Henkilökohtaisia taitoja harjoiteltaessa opetellaan huomioimaan ja tiedostamaan henkilökohtaiset piirteet, vuorovaikutustilanteet sekä sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapaino.

Asiakkaan prosessi, elämäntilanne ja tavoite ohjaavat aina työskentelyä.

Itsetuntemustyöskentelyssä hyödynnetään kokemuksellista työskentelyä, joka auttaa löytämään syvempiä oivalluksia: on eri asia selittää itselle järjellä “minä olen tärkeä” kuin kokea se. Tietoisen läsnäolon harjoitukset syventävät oivalluksia ja integroivat niitä osaksi meitä myös kehollisella tasolla. Työskentelyssä hyödynnetään erilaisia toimintaympäristöjä, esim. luontoympäristö, lämminhenkinen vastaanottohuone, ilmajoogakangas jne, eri toimintaympäristöjä hyödynnetään aina asiakaslähtöisesti, kaikkea ei käytetä kaikkien kanssa. 
 
Työskentelyssä pyritään palaamaan autenttisen luovuuden äärelle, samalla tutkitaan ja murretaan opittuja toimintatapoja ja uskomuksia siitä miten elämää kuuluu elää ja mitä kuuluu tehdä. Luova tekeminen voi olla mitä tahansa esim. luova puhe, luova kirjoittaminen, piirtäminen, liike, valokuva, leikki jne asiakkaan elämäntilanne ja persoonallisuus huomioiden.