Psyykkisten selviytymiskykyjen ja kohtaamistaitojen edelläkävijä

 

“LIKI skills® vastaa tämän päivän tarpeeseen pysyä läsnä vaativistakin vuorovaikutustilanteista, työelämän paineista, työn ja kodin yhteensovittamisen haasteista ja suorittamiseen puskevista vaatimuksista huolimatta.”

LIKI skills® yhdistelee kokemuksellisuuden, luonnon elvyttävän hoivan, ihmisen luontaisen luovuuden sekä voimavarakeskeisen itsetuntemustyöskentelyn kokonaisvaltaiseksi menetelmäksi tämän päivän tarpeet huomioiden. LIKI skills® on Riikka Vääräniemi-Käsmän kehittämä, rekisteröity menetelmä, jonka nimi muodostuu sanoista: Läsnäolo, Ihmisyys, Kokeminen ja Itsetuntemus. Skills tarkoittaa taitoja, eli käytännössä työskentelyn yhtenä tavoitteena on löytää asiakkaalle henkilökohtaisesti sopivia taitoja ja keinoja, jotka kehittävät psyykkistä palautumiskykyä ja ovat hänen käytössään aina tarvittaessa. Psyykkinen palautumiskyky eli resilienssi auttaa selviytymään elämän vastoinkäymisistä ja haastavista tilanteista. Psyykkinen palautumiskyky ei ole ihmisen kiinteä ominaisuus vaan taito, jota jokainen meistä pystyy harjoittamaan. Liki skills® menetelmässä psyykkisiä palautumiskykyjä lähestytään voimavarakeskeisen itsetuntemustyöskentelyn kautta, jossa tietoisesti luodaan yhteinen merkitystila asiakkaan ja ammattilaisen välille.

Itsetuntemustyöskentely tarkoittaa tietoista kohtaamistaitojen kehittämistä niin suhteessa itseen kuin toiseenkin ihmiseen. Menetelmässä ajatellaan rakkauden ja ihmisyyden olevan luonnollisia ammatillisuuden osia, joiden avulla asiakkaalle mahdollistuu liittymisen kokemuksen saavuttaminen ja kokeminen. Liittymisen kokemukset nähdään vaikuttavina ja korjaavina kokemuksina, jolloin myös oman itsen kohtaaminen aukeaa lohdullisempana ja eheyttävämpänä elämään kuuluvana prosessina, joka koskee meitä kaikkia. Liittymisen kokemukset ja yhteisten merkitystilojen vaikutukset ovat merkittäviä niin yksilötyössä kuin ryhmässä ja ne lisäävät yksilöiden osallisuuden kokemuksia. Että liittyminen voi tapahtua, ammattilainen ei voi suojata itseään tiukoilla ammatillisilla rajoilla vaan myös hänen täytyy heittäytyä osaksi luovaa prosessia.

LIKI Skills®:n omilta nettisivuilta löydät lisätietoja menetelmästä, listauksen LIKI skills® ammattilaisista sekä tietoa täydennyskoulutuksesta.

 

Vaikka LIKI skills® menetelmässä sovelletaankin luovaa prosessia ja heittäydytään ei-tietämisen tilaan, on työskentely aina tavoitteellista. Tavoitteet määritellään työskentelyn alkuvaiheessa ja ne määrittelevät työskentelyn sisältöä. Menetelmässä ihminen/työyhteisön jäsenet nähdään kokonaisvaltaisina toimijoina, joten työskentelyssä huomioidaan niin mielen, tunteiden ja ajattelun taso, kuin keho-mieliyhteys, kehollisuus, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus. Henkilökohtaisia taitoja harjoiteltaessa opetellaan huomioimaan ja tiedostamaan henkilökohtaiset piirteet, vuorovaikutustilanteet sekä sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapaino.

Menetelmä tähtää yksilöiden ja ryhmien henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi parantamaan asiakkaiden elämänlaatua ja ohjaamaan itsetuntemuksen ja yhteisen merkitystilan kautta kukoistukseen ja tietoiseen elämiseen ja olemiseen niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työpaikalla. Kohtaamistaitojen harjaannuttamisen kautta asiakas oppii luomaan aidon ja turvallisen kohtaamisen ilmapiiriä, jota pystyy hyödyntämään kaikilla elämän osa-alueilla.

LIKI skills® menetelmä soveltuu kaikkeen vuorovaikutuksen parissa tehtävään työhön ja se on suunnattu erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisten käyttöön. Menetelmä pohjautuu psykologisen turvallisuuden, resilienssin (psyykkinen palautumiskyky), kohtaamisen ja kiintymyssuhdeteorian käsitteisiin. Menetelmää ei saa soveltaa toiseen ihmiseen ilman läpikäytyä täydennyskoulutusta.

Asiakkaan prosessi, elämäntilanne ja tavoite ohjaavat aina työskentelyä.

Itsetuntemustyöskentelyssä hyödynnetään kokemuksellista työskentelyä, joka auttaa löytämään syvempiä oivalluksia: on eri asia selittää itselle järjellä “minä olen tärkeä” kuin kokea se. Tietoisen läsnäolon harjoitukset syventävät oivalluksia ja integroivat niitä osaksi meitä myös kehollisella tasolla. Työskentelyssä hyödynnetään erilaisia toimintaympäristöjä, esim. luontoympäristö, lämminhenkinen vastaanottohuone, ilmajoogakangas jne, eri toimintaympäristöjä hyödynnetään aina asiakaslähtöisesti, kaikkea ei käytetä kaikkien kanssa. 
 
Työskentelyssä pyritään palaamaan autenttisen luovuuden äärelle, samalla tutkitaan ja murretaan opittuja toimintatapoja ja uskomuksia siitä miten elämää kuuluu elää ja mitä kuuluu tehdä. Luova tekeminen voi olla mitä tahansa esim. luova puhe, luova kirjoittaminen, piirtäminen, liike, valokuva, leikki jne asiakkaan elämäntilanne ja persoonallisuus huomioiden.

 

Kouluttaudu LIKI skills® ammattilaiseksi!

LUE LISÄÄ


Vieritä ylös