Se miten katsot itseäsi, on yhteydessä siihen, miten näet koko maailman.

Tarjoan voimavarakeskeisiä palveluja sinun avuksesi, että voisit hyvin etenkin itsesi kanssa. Ihmisillä on paljon erilaisia uskomuksia ja esteitä, jotka hankaloittavat itsearvostuksen toteutumista, erilaisuuden hyväksymistä, merkityksellisyyden kokemista ja aidon kohtaamisen toteutumista. Autan sinua pysähtymään ja katsomaan uudelleen, löytämään konkreettisia välineitä itseäsi ja elämääsi varten.

Hyvä itsetuntemus on terveen itsetunnon pohja

Psyykkinen palautumiskyky eli resilienssi auttaa selviytymään elämän vastoinkäymisistä ja haastavista tilanteista. Psyykkinen palautumiskyky ei ole kuitenkaan ihmisen kiinteä ominaisuus vaan taito, jota jokainen meistä pystyy harjoittamaan. LIKI skills® menetelmässä psyykkisiä palautumiskykyjä lähestytään itsetuntemustyöskentelyn kautta. Empatia, vuorovaikutus ja kohtaamistaidot ovat LIKI skills® työskentelyn keskiössä. Tarvitsemme kohtaamistaitoja toisen ihmisen kanssa olemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Aitona itsenä oleminen vuorovaikutustilanteessa voi kuitenkin herättää pelon tunteita, ”Tulenko hyväksytyksi toisen silmissä, etenkin jos näytän itseni toisille juuri sellaisena kuin olen?”

LIKI skills® menetelmässä ihminen nähdään kokonaisvaltaisena toimijana, joten työskentelyssä huomioidaan niin mielen, tunteiden ja ajattelun taso, kuin keho-mieliyhteys, kehollisuus, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus. Henkilökohtaisia taitoja harjoiteltaessa opetellaan huomioimaan ja tiedostamaan henkilökohtaiset piirteet, vuorovaikutustilanteet sekä sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapaino.

Sisäinen eheytyminen muuttaa olemistasi myös ulkoisesti

Se miten suhtaudut itseen sisäisesti, muuttaa myös kaikkea toimintaa ja olemisestasi ulkoisesti. Kyse on itsetuntemuksen ja tietoisuuden syvenemisestä, oivallusten, ehjyyden ja merkityksellisyyden kokemisesta. Voimavarakeskeisyys mahdollistaa myös kipukohtien katsomisen lempeästi ja minulle on erityisen tärkeää, että työskentely on sinulle turvallista. Itsetuntemustyöskentelyn kautta saat konkreettisia välineitä ja oivalluksia miten pysyä oman mielen herrana hankalissakin vuorovaikutus- ja elämäntilanteissa, näin parannat psyykkistä selviytymiskykyäsi ja pystyt kasvamaan siihen potentiaaliin jossa sinun kuuluukin olla.

Kun oma itsetuntemuksesi syvenee sekä kohtaamistaitosi ja psyykkiset palautumiskyvysi kehittyvät, myös ympärilläsi alkaa tapahtua. Asiat ja ihmiset näyttäytyvät uudella tavalla kun katseesi suhteessa itseesi muuttuu. Muutos näkyy kaikessa vuorovaikutuksessa, parisuhteessa, vanhemmuudessa, työpaikalla ja ylipäätään perusolemuksessasi

 

LIKI skills® vastaa tämän päivän tarpeeseen pysyä läsnä vaativistakin vuorovaikutustilanteista, työelämän paineista, työn ja kodin yhteensovittamisen haasteista ja suorittamiseen puskevista vaatimuksista huolimatta. Lue lisää menetelmästä

 

Muutamia esimerkkejä itsetuntemustyöskentelyn lähtökohdista:

 • itsetuntemus, itsearvostus, tietoisuus- ja tunnetaidot
 • psyykkinen palautumiskyky ja palautuminen
 • ihmissuhteet ja lukot vuorovaikutustilanteissa
 • psyykkiset ja terveydelliset haasteet
 • kriisit ja haastavat elämäntilanteet
 • jaksamisen tukemisen
 • myös parisuhdekäynnit

Menetelmässä on viisi osa-aluetta:

 • LIKI skills® Green

 • LIKI skills® Hideout

 • LIKI skills® Inborn

 • LIKI skills® Awareness

 • LIKI skills® Story

Työskentelyyn ei ole valmista kaavaa, eikä asiakkaan tarvitse valita mitään tiettyä lähestymistapaa:  asiakkaan prosessi, elämäntilanne ja tavoite ohjaavat aina työskentelyä.

LIKI skills® Green tarkoittaa käytännössä luontoympäristössä tapahtuvaa työskentelyä. Luontoympäristöä hyödynnetään kokemukselliseen ja toiminnalliseen harjoitteluun, ja sitä sovelletaan erityisesti kiintymyssuhdetyöskentelyyn voimavarakeskeisesti. Luontoympäristöä hyödynnetään myös mielikuva- tietoisuustaito- ja vuorovaikutusharjoituksiin.

LIKI skills® Hideout tarkoittaa ilmajoogakankaan suojaavassa sylissä tapahtuvaa tietoista ehjyystyöskentelyä, joka keskittyy erityisesti liittymisen kokemuksen tavoittamiseen. Työskentelyssä harjoitellaan sydämestä käsin kuulluksi- ja nähdyksi tulemisen taitoja. Vaihtoehtoisesti kankaan sijasta voidaan hyödyntää myös piirimuotoista työskentelyä. Työskentelyyn liittyy myös oivalluksiin syventyminen, joka tehostaa ja integroi opittuja asioita osaksi omaa itseä.

LIKI skills® Inborn tarkoittaa luontaisen luovuuden äärelle palaamista. Työskentelyssä murretaan opittuja toimintatapoja ja uskomuksia siitä miten elämää kuuluu elää ja mitä kuuluu tehdä. Luovassa työskentelyssä hyödynnetään esimerkiksi luovaa puhetta, kirjoittamista, piirtämistä, liikkumista, valokuvaa, leikkiä jne ihmisen tilanne ja persoonallisuus huomioiden. Työskentely-ympäristö voi vaihdella sisätilojen ja luontoympäristön välillä tai se voi liittyä myös LIKI skills® Hideout-työskentelyyn.

LIKI skills® Awareness tarkoittaa itsetuntemus- ja tietoisuustaitotyöskentelyä kehomieli-yhteys huomioiden. LIKI skills® Awareness työskentelyn yhtenä tavoitteena on tavoittaa sokeita lukkokohtia ja vapauttamaan niitä, niin mieli- kuin kehotasolla. Työskentelyssä työstetään lisäksi palautumis- ja vakauttamistaitoja erilaisten harjoitusten avulla, jotka kehittävät vuorovaikutustaitoja sekä psyykkistä palautumiskykyä.

LIKI skills® Story tarkoittaa LIKI skills® prosessin osallistavaa dokumentaatiota, jota tehdään voimavarakeskeisten harjoitusten sekä luovan työskentelyn avulla. Jokaisen asiakkaan kanssa sanoitetaan prosessin eri vaiheita, jotka tekevät prosessin eri vaiheet ja oivallukset näkyviksi. Ryhmämuotoisessa työskentelyssä sanoittaminen tapahtuu henkilökohtaisella tasolla itsenäisesti, ryhmän yhteinen näkemys muodostuu moniäänisesti tekemisen kautta. 

Sähköisen ajanvarauksen kautta pystyt varaamaan aikoja Kuusamon toimipisteeseen sekä etätapaamisia, jotka toteutetaan Skypen välityksellä. Mikäli haluat varata ajan toiselle paikkakunnalle, ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.