Yksityisasiakkaat

ITSETUNTEMUSVALMENNUS

Itsetuntemuksen kehittäminen on avain onnelliseen ja omannäköiseen elämään

Itsetuntemusvalmennus on prosessi, joka on yksilöllistä ja terapeuttista itsetuntemuksen kehittämiseen tähtävää työskentelyä. Käytännössä tämä tarkoittaa terapeuttisen keskustelun lisäksi kokemuksellisia harjoitteita, jotka räätälöidään erikseen jokaisen asiakkaan elämäntilanteeseen, tavoitteeseen ja persoonaan sopiviksi. Mitään liukuhihnaa ei siis ole olemassa vaan jokaisen itsetuntemusohjauksen prosessi on omanlaisensa. 

Itsetuntemusvalmennus on yhdistelmä terapeuttista keskustelua, mielikuvatyöskentelyä, hypnossia, voimauttavan valokuvan kuvaussessioita tai tietoisuustaitojen harjoittamista. Itsetuntemusvalmennus yhdistää koko koulutukseni ja osaamiseni parhaat palat samaan pakettiin. Vannon kokemuksellisen oppimisen nimiin joka on keskeinen asia työskentelytavassani. Kokemuksellisuus auttaa sinua löytämään syvempiä oivalluksia, esim. on eri asia selittää itselle järjellä “minä olen tärkeä” kuin kokea se. 

Itsetuntemus on tie sisäisen rauhan luo, jossa asioilla, tunteilla ja ajatuksilla on lupa olla. Intuitio on tärkein työvälineeni ja syvä- ja tarkkanäköisenä kuljen sun vierellä, annan näkökulmia, kuljen sun tahtia, oon olemassa. Teen työtäni suurella sydämellä ja rakkaus on olennainen osa mun työskentelyotetta.

KOGNITIIVINEN LYHYTTERAPIA

Oletko valmis sanomaan heipat haitallisille ajatusmalleille?

Kognitiivisen lyhytterapiassa työskentelyn keskiössä ovat haitalliset ajatukset, uskomukset ja tunteet. Tavoitteena on keskustelun ja kokemuksellisten harjoitteiden avulla lisätä ajattelun joustavuutta, lievittää ikäviä tunnekokemuksia sekä löytää uusia toiminta- ja käyttäytymistapoja. Terapiaan kuuluu erilaisten menetelmien ja harjoitusten käyttöä sekä kotitehtäviä.

Työskentely on tavoitteellista, aktiivista ja kohdennettua. Lyhytterapiassa itsetuntemus, ymmärrys ja itsemyötätunto ovat keskeisiä ja merkittäviä tekijöitä, joiden avulla lisätään ihmisen hyvinvointia.

Kognitiivinen lyhytterapia on kestoltaan 4-20 tapaamiskertaa.

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllisesti räätälöity ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa ja/tai arjen hallinnassa. Neuropsykiatrisissa haasteissa on myös paljon muuta kuin haastetta, niistä voi muodostua sinulle paljon vahvuutta. Tarkoitus on että valmennuksessa tutkitaan molempia puolia, haasteita ja supervoimia. 

Valmennus on käytännönläheistä ja tavoitteellista. Työskentely lähtee liikkeelle tutustumisesta sekä tavoitteiden asettelusta. Valmennettavan omat tarpeet ja toiveet ovat keskeisiä, joita kohti lähdetään yhdessä kulkemaan. Valmennettavasta ja tavoitteista riippuen myös lähipiiri voi olla mukana prosessissa.  

Valmentajana olen paljon perehtynyt moniin mielen hyvinvoinnin aiheisiin, oma tyylini tehdä neuropsykiatrista valmennusta yhdistelee mukaan myös kognitiivisia lyhytpsykoterapian oppeja, rentoutumis- ja mielikuvatyöskentelyä ja voimauttavan valokuvan menetelmää.

TYÖNOHJAUS STOry

Tuottavuus kumpuaa hyvinvoinnista 

Työnohjaus sanana on mielestäni ehkä maailman huonoin. Työnohjaajana en ole siis tulossa työpaikallesi sinua ohjaamaan työsi tekemisessä vaan työnohjauksen idea on, että pääset ohjatusti pysähtymään oman työsi ja siihen liittyvien ilmiöiden äärelle. 

Työnohjaus ei ole koulutusta, konsultaatiota, terapiaa tai työterveydenhuoltoa, vaikka sillä olisikin osallistujien kokemuksen mukaan terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Oma työnohjauksen ja kaiken työn tekemisen näkökulma on voimavarakeskeinen ja käytän mielellään toiminnallisia/kokemuksellisia menetelmiä osana työnohjausta.  Ajatukseni on, että lähden työnohjaajaksi ainoastaan sellaisille työnohjattaville, joille koen minulla olevan aidosti annettavaa.  Teen sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta ja tapaamisia on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta. Otan työnohjattavia vastaan seuraavilta aloilta:

  • – sosiaali- ja terveysala
  • – kasvatusala
  • – järjestöt
  • – vaativaa vuorovaikutustyötä tekevät monialaisesti
  • – yrittäjät monialalisesti
Vieritä ylös