ITSETUNTEMUS

Mun suurin työrakkaus, elämäntehtävä ja sydämen läpätys: Itsetuntemus. Haluan auttaa Sua voimaan hyvin etenkin Sun ittesi kanssa. Itsetuntemustyöskentely tarkoittaa itseen tutustumista, mielen tasapainoon ja hyvinvointiin satsaamista. Haluan saada kynnyksen mahdollisemman alas: Mun mielestä mielenhuolto pitäis olla yhtä arkipäiväistä kuin kuntosalilla käyminen. Arvostatko Sinä itteäsi niin paljo, että voisit tutustua itteesi?

VOIMAUTTAVA VALOKUVA

Voimauttavan valokuvan menetelmä on voimakas identiteettityön väline. Liittymisen kokemus yhdistettynä luovaan prosessiin ja katseen voimaan, tavoittavat ihmisen sisällä olevia abstrakteja kokemuksia ja ehjyyttä.  Lyhyessäkin ajassa on mahdollista löytää omia piilossa olevia vahvuuksia, näkemään rehellisemmin, rohkeammin ja lempeämmin omaa itseä.

HYPNOOSI

Alitajunnan voima on mykistävä. Hypnoosi auttaa pelkoihin, hankaliin tunteisiin ja ahdistuneisuuteen mutta se on myös hyvä tuki kun haluat tehdä elämänmuutoksen, parantaa itsetuntoasi, lopettaa tupakanpolton jne. Hypnoosi mahdollistaa asioiden käsittelyn alitajunnan tasolla, jolloin tietoisen mielen ajatushälinä ja järkeily eivät ole häiritsemässä.

RENTOUTUMINEN

Keho ja mieli balanssiin rentoutumalla, no todellakin! Haluan auttaa sinua kokemukellisten hetkien äärelle, jolloin ymmärrät rentoutumisen vaikutukset, löydät Sinulle sopivat palautumiskeinot ja ylipäätään ne oivallukset mitä saat, kun pysähdyt itsesi äärelle. Rentoutusvalmentaja-työskentelytyylini yhdistelee rentoutumiseen läsnäolo- ja tietoisuustaitoja, hengitysharjoituksia sekä itsetuntemustyötä.

TYÖHYVINVOINTI

Työelämän vaatimukset haastavat työkyvyn ylläpitämistä ja koska ihminen on kokonaisuus, hyvinvointi heijastuu työhön ja työtehokkuuteen merkittävästi. Autan työyhteisöäsi pysähtymään ja katsomaan uudelleen, löytämään konkreettisia välineitä työssäjaksamisen edistämiseen sekä vuorovaikutus- ja empatiataitojen kehittämiseen.

TYÖNOHJAUS

Tuottavuus kumpuaa hyvinvoinnista. Oma näkökulmani työnohjaukseen on voimavarakeskeinen ja käytän mielellään toiminnallisia menetelmiä osana työnohjausta. Työnohjaus antaa mahdollisuuksia tarkastella esimerkiksi omaa ammatti-identiteettiä, arvoja tai perustehtävää ohjatusti.

YRITTÄJÄN MINDSET

Mä haluan auttaa Sua menestymään. Yrittäjän Mindset -valmennus pohjautuu paljolti työnohjaajan– ja mentaalivalmentajan taustaani, mutta yhdistää joukkoon myös itsetuntemustyöskentelyä eri menetelmin, jolla haluan auttaa sinua oman todellisen potentiaalisi luo.

SOSIAALI-HUOLTOPALVELUT

Sosiaalihuoltopalvelut perustuvat integratiiviseen ja voimavarakeskeiseen työskentelyotteeseen. Työskentely suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanne ja tarpeet huomioiden yhteistyössä asiakkaan sekä lähettävän tahon kanssa. Mun tehtävä on olla Sun jeesi, kulkea rinnalla ja tukea vaikeissa kohdissa.