Rekisteriseloste ja tietosuoja

REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJA

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet Tmi Rakkaudella, Riikka tuottamassa yritystoiminnassa.

Suomen henkilötietolaki (523/1999),

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

 

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

 • Rakkaudella, Riikka
 • Y-tunnus 2253362-5
 • Käsmäntie 82A
 • 93700 Kuusamo

 

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Riikka Vääräniemi, Käsmäntie 82A, 93700 Kuusamo, [email protected]

 

REKISTERIN NIMI JA YLLÄPIDON PERUSTE

 • Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
 • Henkilötietolain §10 mukainen muu asiakasrekisteri
 • asiakasrekisteri
 • yrittäjän uutiskirje (sähköpostilista yrityksen nettisivuilla)
 • blogitekstit suoraan sähköpostiin (sähköpostilista yrittäjän blogin sivuilla)

 

REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA

 1. Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelu voidaan tarjota lainmukaisesti ja yksilöllisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja laskutukseen.

Arvonlisäverottoman palvelun tuottamisessa palvelusuunnitelmaan ja palvelusopimukseen kirjataan asioita jotka toimivat todistein kyseiseen palveluun.

 1. Uutiskirje

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelujen toteuttaminen
 • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi

Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

 1. Blogitekstien tilaajalista

Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin. Käyttäjää tiedotetaan sivuston uusista blogipostauksista.

 

REKISTERIN SISÄLTÖ

 1. Asiakasrekisteri

Rekisteriin kerätään asiakkaan palvelusopimuksen yhteydessä kirjatut tiedot, jotka katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakasrekisterissä säilytetään myös maksusitoumuksia tai asiakkaan muita tietoja, jotka palvelujen ostaja katsoo tarpeelliseksi yrittäjälle toimittaa. Asiakkaan tiedot lähettävä virkamies huolehtii omasta puolestaan tietojen antamiseen liittyvistä lainmukaisista velvoitteista sekä asiakkaan suostumuksesta tietojen antamiseen.

Palvelusopimuksessa kirjataan asiakkaan:

 • asiakkaan nimi
 • asiakkaan osoite
 • asiakkaan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • palvelu
 • sovitut asiat
 • laskutus
 • sopimuksen voimassaoloaika
 • päiväys ja paikka
 • allekirjoitukset

Arvonlisäverottoman palvelun tuottamisesta asiakkaan kanssa kirjataan myös palvelusuunnitelma.

Palvelusuunnitelmassa kirjataan asiakkaiden:

 • asiakkaan nimi
 • asiakkaan henkilötunnus
 • asiakkaan osoite
 • asiakaan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • huoltajien yhteystiedot (kirjataan jos asiakas on alaikäinen)
 • asiakkaan oma näkemys palvelun tarpeelle/ syy palveluihin hakeutumiseen
 • palvelu ja palveluiden tarve
 • palvelun tavoitteet
 • käytettävät työskentelymenetelmät
 • asiakkaan voimassaolevat muut toimintakykyä tukevat pelvelut
 • yhteydenpito huoltajien kanssa (kirjataan jos asiakas on alaikäinen
 • palvelusuunnitelman seuranta ja tarkastus
 • suunnitelman yhdessä käydään läpi myös palveluntuottajan ilmoitusvelvollisuus, palveluntuottajan vaitiolovelvollisuus sekä palveluntuottajan vastuuvakuutus (kirjataan rasteina, että asiat käyty läpi)
 • paikka ja päiväys
 • allerkirjoitukset

 

 

 1. Uutiskirje ja blogitilaajien lista

Sähköpostilistaan sekä blogitilaajien listaan kerätään ainoastaan asiakkaan sähköpostiosoite.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta.

 

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 1. Asiakasrekisteri

Henkilötiedot saadaan, kun asiakkuus alkaa ja palvelusopimus/palvelusuunnitelma kirjataan yhdessä asiakkaan kanssa manuaalisesti laatien.

 1. Uutiskirje ja blogitilaajien lista

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas täyttää nettisivustolla oman sähköpostiosoitteensa uutiskirjeen tilauskenttään. Asiakkaan sähköpostiin lähetetään vahvistusviesti, jossa on linkki, jota klikkaamalla asiakas hyväksyy sähköpostilistalle liittymisen.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain yrittäjä itse. Rekisteriin sisäänpääsyn mahdollistava käyttäjätunnus ja salasana vaihdetaan 4 kertaa vuodessa. Yritys käyttää aina suojattua yhteyttä (VPN), kun käsittelee henkilötietoja.

Laskutuksessa käytetty asiakasrekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Asiakkaan palvelusopimus ja palvelusuunnitelma täytetään manuaalisesti ja sitä säilytetään lukitussa tilassa.

Tmi Riikka Vääräniemi on sitoutunut salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

 

TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS

Asiakasrekisterissä olevalla asiakkaalla (asiakasrekisteri) tai sähköpostilistalla olevalla asiakkaalla (uutiskirje ja blogitilaajat) on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Rakkaudella, Riikka, Riikka Vääräniemi, Käsmäntie 82A, 93700 Kuusamo.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Tmi Riikka Vääräniemen asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä asiakkaan mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

 

MUUT OIKEUDET

Yritys pitää oikeuden muuttaa tätä tietosuoja ja rekisteriselostetta aika ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjan henkilön vaatimuksesta oikaisemaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia tai puutteellisia. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan asiakkaalle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei hyväksytty.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | [email protected]

 

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 9.9.2018

 

Vieritä ylös