Kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukemista

Sosiaalihuoltopalvelut perustuvat integratiiviiseen ja voimavarakeskeiseen työskentelyotteeseen. Työskentely suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanne ja tarpeet huomioiden yhteistyössä asiakkaan sekä lähettävän tahon kanssa.

Työskentelyä ohjaa asiakkaan kanssa yhdessä tehty suunnitelma, jota tarkistetaan sovitun väliajoin. Työskentely on suunnitelmallista ja yleisinä tavoitteia ovat aina asiakkaan toimintakyvyn ja psyykkisen selviytymiskyvyn kehittäminen ja tukeminen. Tarkemmat tavoitteet määritellään jokaisen asiakkaan kanssa erikseen.

“Aito kohtaaminen ja rakkaudellinen työote kuuluvat työskentelyotteeseeni. Työssäni satsaan erityisesti kokemukselliseen oppimiseen, turvallisuuden tunteen työstämiseen, sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen. Sosiaalihuoltopalvelut pohjautuvat asiakaslähtöiseen työskentelyyn.”

Palvelumuodot:

  • Luonto- ja valokuvaorientoitunut itsetuntemusohjaus (painottuu keskustelutuen lisäksi luonnossa tapahtuvaan työskentelyyn, voimauttavan valokuvan projekteihin, mielentaitojen kehittämiseen, itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistamiseen)
  • Tietoisuustaito-orientoitunut itsetuntemusohjaus (painottuu keskustelutuen lisäksi mielikuvatyöskentelyyn, rentoutusvalmennukseen, mielentaitojen kehittämiseen, itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistamiseen)
  • Voimavarakeskeinen itsetuntemusohjaus mix (sisältäen sekoituksen kahdesta edellisestä)
  • Nepsyorientoitutunut itsetuntemusohjaus (painottuu vahvuustyöskentelyyn, toiminnan ohjauksen tukemiseen, rentoutus- ja palautumistaitojen vahvistamiseen sekä mielen taitojen vahvistamiseen)
  • Vanhemmuusorientoitunut itsetuntemusohjaus (painottuu kasvattamisen ja vanhemmuuden vahvistamiseen eri menetelmin, voi sisältää myös koko perheen kanssa työskentelyä)
  • Kognitiivinen lyhytpsykoterapia (syksyllä 2021 alkaen) 
  • Myös ryhmätoimintaa

 

Hyvä itsetuntemus on kaiken perusta.

Mun tehtävä on kulkea rinnalla, kuulla ja nähdä Sinut. Olla jeesinä silloin ku eessä näkyy esteitä tai hankalia kohtia, juhlia onnistumisia ja iloita yhdessä. Lähdetään liikkeelle pienin askelin. 

Vieritä ylös