Kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukemista

Sosiaalihuoltopalvelut perustuvat integratiiviseen ja voimavarakeskeiseen työskentelyotteeseen. Työskentely suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanne ja tarpeet huomioiden yhteistyössä asiakkaan sekä lähettävän tahon kanssa.

Työskentelyä ohjaa asiakkaan kanssa yhdessä tehty palvelusopimus- ja palvelusuunnitelma, jota tarkistetaan sovituin väliajoin myös lähettävän tahon kanssa. Työskentely on suunnitelmallista ja yleisinä tavoitteina ovat aina asiakkaan toimintakyvyn ja psyykkisen selviytymiskyvyn kehittäminen ja tukeminen. Tarkemmat tavoitteet määritellään jokaisen asiakkaan kanssa erikseen.

“Aito kohtaaminen ja rakkaudellinen työote kuuluvat työskentelyotteeseeni. Työssäni satsaan erityisesti kokemukselliseen oppimiseen, turvallisuuden tunteen työstämiseen, sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen. Sosiaalihuoltopalvelut pohjautuvat asiakaslähtöiseen työskentelyyn.”

Työskentelyssä hyödynnetään perinteisen keskustelun lisäksi erilaisia menetelmiä/keinoja:

 • LIKI skills® menetelmä
 • Voimauttavan valokuvan menetelmä
 • Rentoutuminen ja psyykkinen palautuminen
 • Mielikuvatyöskentely
 • Tunne- ja läsnäolotaidot
 • Tunnelukkotyöskentely
 • Luonnon hoivaava voima (Green Care)
 • Kognitiivisen lyhytpsykoterapian opit (jota opiskelen parhaillaan)

KAIKKEA EI KÄYTETÄ KUITENKAAN KAIKKIEN KANSSA VAAN ASIAKKAAN PROSESSI, ELÄMÄNTILANNE JA TAVOITE OHJAAVAT AINA TYÖSKENTELYN ETENEMISTÄ JA KÄYTETTÄVIÄ MENETELMIÄ JA TYÖSKENTELYTAPOJA. 

PALVELUMUODOT:

 
 • Sosiaalinen kuntoutus
 • Avoperhekuntoutus
 • Kasvatus- ja perheneuvonta
 • Perhetyö
 • Jälkihuolto
 • Ammatillinen tukihenkilötoiminta
 • Valvotut ja tuetut tapaamiset
 • Myös ryhmätoiminta!

Olipa kyseessä koko perheen kanssa tehtävä työ tai vaikkapa lapsen/nuoren tukeminen, kaikki työskentelyni on maustettu voimavarakeskeisellä identiteettityöllä ja sitä lähestytään eri tavoilla ja eri kulmien kautta. Mulla on tavoitteena aina jokaisen asiakkaan kanssa, että asiakas löytäisi itselle sopivia keinoja ja välineitä, mitkä oikeasti helpottavat arjen olemista. Hyvä itsetuntemus on kaiken perusta, se auttaa sinua tiedostamaan omat mörkösi ja oppia elämään niiden kanssa. Usein monetkin toimintamallit ovat syvään juurtuneita ja ne tulevat käyttöön automaattisesti ikäänkuin selkärangasta. Työskentelyn kautta voit löytää myös uusia toiminta- ja ajattelumalleja. Kaikki vuorovaikutustyö ja vuorovaikutuksessa tapahtuvat ilmiöt on mun sydämen juttuja. 

Mun tehtävä on kulkea rinnalla, kuulla ja nähdä Sinut. Olla jeesinä silloin ku eessä näkyy esteitä tai hankalia kohtia.