Työhyvinvointi- ja yritysasiakkaat

TYÖNOHJAUS STOry

Tuottavuus kumpuaa hyvinvoinnista 

Työnohjaus sanana on mielestäni ehkä maailman huonoin. Työnohjaajana en ole siis tulossa työpaikallesi sinua ohjaamaan työsi tekemisessä vaan työnohjauksen idea on, että pääset ohjatusti pysähtymään oman työsi ja siihen liittyvien ilmiöiden äärelle. 

Työnohjaus ei ole koulutusta, konsultaatiota, terapiaa tai työterveydenhuoltoa, vaikka sillä olisikin osallistujien kokemuksen mukaan terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Oma työnohjauksen ja kaiken työn tekemisen näkökulma on voimavarakeskeinen ja käytän mielellään toiminnallisia/kokemuksellisia menetelmiä osana työnohjausta.  Ajatukseni on, että lähden työnohjaajaksi ainoastaan sellaisille työnohjattaville, joille koen minulla olevan aidosti annettavaa.  Teen sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta ja tapaamisia on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta. Otan työnohjattavia vastaan seuraavilta aloilta:

  • – sosiaali- ja terveysala
  • – kasvatusala
  • – järjestöt
  • – vaativaa vuorovaikutustyötä tekevät monialaisesti
  • – yrittäjät monialalisesti

KOGNITIIVINEN LYHYTTERAPIA

Kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työssäjaksamista tehokkaalla lyhytterapialla

Kognitiivisen lyhytterapiassa työskentelyn keskiössä ovat haitalliset ajatukset, uskomukset ja tunteet. Tavoitteena on keskustelun ja kokemuksellisten harjoitteiden avulla lisätä ajattelun joustavuutta, lievittää ikäviä tunnekokemuksia sekä löytää uusia toiminta- ja käyttäytymistapoja. Terapiaan kuuluu erilaisten menetelmien ja harjoitusten käyttöä sekä kotitehtäviä.

Työskentely on tavoitteellista, aktiivista ja kohdennettua. Lyhytterapiassa itsetuntemus, ymmärrys ja itsemyötätunto ovat keskeisiä ja merkittäviä tekijöitä, joiden avulla lisätään ihmisen hyvinvointia.

Kognitiivinen lyhytterapia on kestoltaan 4-20 tapaamiskertaa.

URA COACHING

Mielen hyvinvoinnin ja työnohjauksen miksaus herättelee inspiroitumaan

Ura coaching pohjautuu työnohjauksen, itsetuntemusvalmennuksen ja kognitiivisen lyhytterapian miksaukseen, jolla haluan auttaa sinua oman todellisen potentiaalisi luo. Itsetuntemus on todellinen supervoima, joka auttaa sinua esimerkiksi huijarisyndroomaan ystävystymisessä, ajanhallinnassa, markkinoinnin tekemisessä, työssä jaksamisessa, oman ammatillisuuden vahvistamisessa ja työn kehittämisessä.

Vieritä ylös