Työhyvinvoinnin tukemista kokonaisvaltaisella ja voimavarakeskeisellä otteella

Ihminen viettää työssään huomattavan ajan elämästään. Työelämä on muuttunut ja muutosvauhti kiihtyy edelleen. Työelämän vaatimukset haastavat työkyvyn ylläpitämistä ja koska ihminen on kokonaisuus, hyvinvointi heijastuu työhön ja työtehokkuuteen merkittävästi. Empatia ja vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuuden työelämän superkykyjä ja niiden hiominen todelliseen potentiaaliinsa avaavat uusia ovia työyhteisön jäsenten keskinäiseen olemiseen, kuulluksi ja nähdyksi tulemiseen, yhteistyöhön sekä työssäjaksamiseen. Empatia, vuorovaikutus ja kohtaamistaidot ovat kehittämäni LIKI skills® menetelmän keskiössä, jota hyödynnän myös työhyvinvointia edistävissä projekteissa. Tarvitsemme kohtaamistaitoja toisen ihmisen kanssa olemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Työhyvinvointiprojeksteissa hyödynnän erityisesti coaching-, palautumisen- ja voimauttavan valokuvan oppeja.

Ihmisillä on paljon erilaisia uskomuksia ja esteitä, jotka hankaloittavat itsearvostuksen toteutumista, erilaisuuden hyväksymistä, merkityksellisyyden kokemista ja rakentavaa vuorovaikutusta. Autan työyhteisöäsi pysähtymään ja katsomaan uudelleen, löytämään konkreettisia välineitä työssäjaksamisen edistämiseen sekä vuorovaikutus- ja empatiataitojen kehittämiseen. Vuorovaikutus- ja empatiataitojen kehittäminen vahvistaa kohtaamistaitoja ja auttaa työyhteisön jäseniä luomaan aidon kohtaamisen ilmapiiriä ja hitsautumaan porukaksi, jotka näkevät toisten (ja oman) arvon erilaisista toimintatavoista huolimatta.

Työhyvinvointiin satsaus kannattaa ja sillä on paljon positiivisia vaikutuksi esimerkiksi sairaspoissaolojen vähentymiseen ja tehokkuuden lisääntymiseen. Lue lisää

 

Muutamia esimerkkejä työhyvinvointiprojektien lähtökohdista:

  • arvotyöskentely
  • psyykkiset palautumistaidot
  • negatiivisen kehän vastavoimat
  • stressinhallinta
  • kohtaamisen ymmärrys ja vuorovaikutus
  • tiimityön ja työkyvyn tukeminen
  • työn ja kodin yhteensovittamisen haasteet
  • virkistys- ja kehittämispäivät
IMG_7784

Kerro työyhteisösi tarpeesta, kysy lisätietoja tai pyydä tarjous

    Vieritä ylös