VUOKRAA MINUT!

Tarttetko lisäkäsiä henkilöstöhallintoon, johtamiseen, kehittämiseen tai tapahtumatuotantoon?

Täällä ollaan valmiina käärimään hihat. Voin auttaa henkilöstöhallintoon, kehittämiseen, johtamiseen ja tapahtumatuotantoon liittyvissä asioissa ja mikä parasta -voit vuokrata työaikaani vaikka vain tunnin, koko päivän tai säännöllisesti tarpeenne mukaan. Muutos, muutoksen johtaminen ja fasilitointi on jokapäiväistä arkityötäni ihmisten parissa.

Vahvan vuorovaikutusosaamisen myötä annan oman panokseni erittäin mielellään esimerkiksi hankalien tilanteiden puuttumiseen, henkilöstön hyvinvointiin, motivointikysymyksiin tai vaikkapa kehityskeskustelujen pitämiseen. Osallistun mielellään myös ryhmäprosessien kehittämiseen ja johtamiseen. Turvallisen ilmapiirin luominen on minulle luontevaa ja haluan auttaa työyhteisöänne toimimaan yhteen mahdollisimman hyvin. Voisin kuvailla rooliani sanalla “mahdollistaja”.

Tapahtumatuotanto on yksi suuri mielenkiinnon kohteeni. Olen parhaimmillani kun saan luoda uutta, viedä käytäntöön, lopettaa ja sitten taas aloittaa uuden projektin parissa. Opiskelen parhaillaan tapahtumatuottajaksi ja olen mielellään mukana tapahtuman järjestämisessä, ideoimisessa, markkinoimassa, houstaamisessa, luomassa verkostoja, tarinallistamisessa, luomassa tunnelmaa jne. Kädet savessa tässäkin!

Työhyvinvointi on yksi lempilapsiani ja voin auttaa työyhteisöänne jaksamaan paremmin, purkamaan työhön liittyvää kuormaa ja kasvamaan ammatillisesti työnohjauksen tai työnantajan kustantaman lyhytterapian avulla. Työnantajan kustantama lyhytterapia sopii hyvin työterveyspalveluiden rinnalle ja yritykseni kevyt organisaatiorakenne mahdollistaa monta isoa toimijaa huomattavasti edullisemman hinnan. Kerro millainen tarve työpaikallasi on ja mietitään yhdessä olisinko sopiva ihminen apukäsiksi.

OTA YHTEYTTÄ