KOGNITIIVINEN LYHYTTERAPIA JA SKEEMATERAPIA

Kognitiivinen lyhytterapia on tehokasta

Kognitiivisessa lyhytterapiassa työskentelyn ja havainnoinnin keskiössä ovat haitalliset ajatukset ja uskomukset, sekä niihin liittyvät tunteet. Pyrimme sekä keskustelun että erilaisten harjoitusten avulla lisäämään ajattelun ja havainnoinnin joustavuutta ja löytämään erilaisia tapoja toimia ja käyttäytyä. Kognitiivinen lyhytterapia on matalan kynnyksen apua elämän haastaviin tilanteisiin tai muutosprosesseihin. Lyhytterapia antaa sinulle mahdollisuuden päästä keskustelemaan asioistasi nopeasti ilman diagnoosia tai lääkärin lähetettä. 
 

Kognitiivisella terapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Se on niin Suomessa kuin kansainvälisesti kaikkein kysytyimpiä ja eniten suositeltuja terapiamuotoja vaikuttavuutensa vuoksi. Kognitiivinen käyttäytymisterapia mainitaan hoitovaihtoehtona myös Käypä hoito –suosituksissa.

Usein jo lyhyelläkin yhteistyöllä voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia. Kognitiivisen lyhytterapian tuloksellisuudesta ja turvallisuudesta onkin olemassa laajasti tutkimusnäyttöä. Terapiamuotona kognitiivinen terapia on aktiivista ja käytännönläheistä. 

ERI SUUNTAUKSIEN YHDISTÄMINEN

Lyhytterapia-osaamiseni pohjautuvat erityisesti kognitiiviseen lähestymistapaan, jota jo avasinkin. Kuitenkin minulla on myös osaamista ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta, jota mielellään yhdistelen lyhytterapiatyöhön, mikäli se on asiakkaan edun mukaista. Minulla on myös neuropsykiatrisen valmentajan koulutus, ja olen havainnut nepsy-ihmisten hyötyvän kognitiivisesta lyhytterapiasta erittäin paljon.

Kognitiiviseen lyhytterapiatyöhön olen hankkinut lisää osaamista lisäkouluttautumalla skeema eli tunnelukkoterapiaan sekä hypnoterapiaan (hypnoterapiakoulutus on vielä tällä hetkellä kesken). Tykkään käyttää lyhytterapiatyössä mielikuvia ja mindfulnessia, vertauskuvia sekä kokemuksellisuutta. 

OTA YHTEYTTÄ