Työnohjaus

Työnohjaus tukee työnhyvinvointia niin työn perusarjessa kuin muutoksessakin. Työnohjauksen avulla yksilö/ryhmä saa peilauspintaa ja pysähtymisen hetken, joka edistää työhön liittyvää oppimista ja kehittää organisaation toimintaa. Tutkimme ja ihmettelemme työn tekemisen tapoja suhteessa itseen, työkaverihin ja asiakkaisiin.

Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Työnohjausta voidaan hyödyntää kaikilla toimialoilla työntekijän ammatista tai tehtävästä riippumatta. Työnohjaus on vakiintunut työmenetelmä.

Työnohjausta kokonaisvaltaisella otteella

Mielestäni työnohjaus sanana on huono kuvaamaan työnohjausta. En ole tulossa ohjaamaan Sinua työpaikallesi. Koen työnohjaajana olevani peili ja henkilökohtainen/koko ryhmän tukija. Jaan kuormaa, annan ulkopuoliset korvat ja silmät, palautan tarvittaessa perustehtävän äärelle sekä herättelen katsomaan näkökulmia laajasti. En pelkää nostaa esille pinnan alla olevia tärkeitä asioita. Koen että työnohjaus on herkkää kohtaamista, joka auttaa voimaan hyvin töissä. Työnohjaajana hyödynnän syvää tarkkanäköisyyttäni ja vahvaa kokemusta identiteettityön kentältä.

Työelämän vaatimukset ja muutostilanteet haastavat sekä kuormittavat niin työntekijöitä kuin johtoakin. Työnohjaus on palvelu, joka auttaa työntekijöitä ja työyhteisöä arvioimaan, jäsentelemään ja kehittämään omaa työtä sekä löytämään työhön mielekkäitä toimintatapoja. Useissa tehtävissä työnohjaus on säännöllisesti toistuva palvelu, jolla tuetaan työssäjaksamista. Haluatko palautua paremmin? Minä autan löytämään sinua ne välineet, joiden avulla koet merkityksellisyyttä ja parannat niin jaksamistasi kuin palautumistakin. 

 

Työnantaja:

Työnohjaus vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin. Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi ja hänellä on vähemmän sairauspoissaoloja. Myös johdon työnohjaus on tärkeää ja auttaa sinua olemaan parempi esihenkilö. Vetovoiman ja pitovoiman näkökulmasta työnohjaus on merkittävä etu, jonka työnantaja voi mahdollistaa työntekijöilleen. Voit tulla myös itsemaksavana, omasta työnhyvinvoinnista kannattaa pitää huolta.

Kenelle?

Otan vastaan työnohjattavia:

 • sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilta
 • esihenkilöt
 • vaativaa vuorovaikutustyötä tekevät monialaisesti
 • yrittäjät monialaisesti (erityisesti pienyrittäjät)
 • valmentajat ja coachit
Hyödynnän työnohjauksessa mielellään kokemuksellisia ja luovia menetelmiä esim. taide, mielikuvat, erilaiset symbolit, konstellaatio jne.


Kaikki palveluni ovat trauma- ja nepsyinformoituja.

“Työnsuunnittelu, ajan käyttö, arvojen yhteys ja palautuminen saivat aivan uuden merkityksen. Ja vieläpä erittäin konkreettisella tavalla.”

Työnohjauksen hyödyt

 • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
 • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu
 • työssä jaksaminen paranee
 • työntekijän motivaatio ja voimautuminen parantuvat
 • työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
 • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
 • esimiestyö ja johtaminen kehittyvät
 • perustehtävä kirkastuu
 • työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa
 • moniammatillinen toiminta jäsentyy 
"Työnsuunnittelu, ajan käyttö, arvojen yhteys ja palautuminen saivat aivan uuden merkityksen. Ja vieläpä erittäin konkreettisella tavalla."
"Miten tämän sanoisi tyhjentävästi: koko elämä muuttui. Enää en hakkaa päätä samaan kohtaan seinässä. Osaan pitää rajoistani kiinni ja jopa tykkään itsestä."
"Sain käyntieni aikana purkaa ja jakaa omaa kokemustani. Ammattilaisena osaat tukea ja johdatella ihminen näkemään omat vahvuudet ja usko itseen palautui. Isojen elämänmuutosten vaiheessa juuri ammattilaisen tuki auttoi eteenpäin."
"Ajattelin työnohjaukseen tullessani ettei minulla ole oikeastaan mitään asiaa. Silti pysähtyminen oli paikallaan ja itseasiassa tein tosi merkittävän oivalluksen työhöni liittyen. Kyllä siinä olo joka kerta kevenee."
"Olen myös pystynyt myöntämään asioita joita en ole puhunut kellekään. Se on minulle henkilökohtaisesti ollut iso kasvun paikka."
"Työnohjaussessioita voisi kuvata vertauskuvalla: Minä tuon pottuja ja työnohjauksessa niistä valmistauu kermaperunoita tai pottumuusia."
"Ilman tukeasi en olisi läheskään niin rohkea kuin nyt olen, en uskoisi itseeni niin paljon kuin uskon."
"Ajatukset jäsentyivät ja näköala laajentui."
"Riikka on aivan ihanan ymmärtäväinen ja hänen seurassaan on helppo olla oma itsensä. Koin tulleeni kuulluksi ja nähdyksi. Kiitos siitä!"
"Olen saanut hyvän "alustan", jolle pallotella omia ajatuksia ja mistä ne kimpoavat aina takaisin hieman eri kulmasta. Aina on saanut jonkun uuden ajatuksen tai näkökulman, mitä lähteä miettimään itsekseen."
"Valtavan antoisaa ja herättävää, luottamus syntyi heti ja vuorovaikutus on luontevaa. On helppo puhua kanssasi ja helppo lähteä tutkimaan alitajuntaa kun luottamus on täydellinen."
"Sain paljon apua itsetunto ongelmiin ja saan edelleen! Olen saanut myös uudenlaisen suhteeni vanhoihin traumaattisiin kokemuksiin, enää ne eivät ole tiellä."
"Yhteistyö on helppoa, mutkatonta ja luontevaa."
"Sain apua tunne-elämään liittyvissä haasteissa ja opin ymmärtämään itseäni paremmin sitä kautta. Voimauttava valokuvaus oli mielenkiintoinen kokemus ja valokuvat ovat edelleen minulle tärkeitä. Vahvasti mieleen jäi kuvauksissa ollut tunnelma."
"Kanssasi oli helppo olla ja keskustella. Sait heti yhteyden ja osasit osua asian ja ihmisen ytimeen."
"Jokaisen meistä tulisi joskus käydä sinun luona. Kuinka paljon pienillä kysymyksillä saatkaan aikaan ihmisessä."
"Suosittelen erittäin lämpimästi etenkin muille yksinyrittäjille, joiden menestystä häiritsee mikäpä muu kuin oma itse ja uskomukset itsestä."
"Työyhteisömme on saanut valtavaa voimaa ja tukea vaikean ajan läpiviemiseen ja muutosjohtamiseen työnohjauksesta."
Previous
Next

Työnohjauksen hinnat

Tapaamiset Kuusamossa, Oulussa ja etänä. Suosittelen erityisesti 60 min tai 90 min työnohjausaikoja. 

 • Yksilötyönohjaus 45 min 90€
 • Yksilötyönohjaus esimiehelle 45 min 130€
 • Ryhmätyönohjaus 45 min (2-4 henkilöä) 110€
 • Ryhmätyönohjaus 45 min (5-> henkilöä) 135€
 • Ryhmätyönohjaus esimiehille 45 min 190€
Hinnat ALV 0%

OTA YHTEYTTÄ

UKK

Usein kysytyt kysymykset

Miten voi valita itselleni sopivan työnohjaajan?
Ihan aluksi kannattaa miettiä omia odotuksia ja toiveita työnohjaukselle. Mitä haluaisit saada? Onko tärkeää että työnohjaaja on kanssasi samalta toimialalta? Haluatko että työnohjaus tapahtuu lähitapaamisina vei etänä? Lisäksi kannattaa kartoittaa vaihtoehtoja, tutustua työnohjaajan taustaan ja koulutukseen, onko työnohjaajalla käytössä jotain sellaisia menetelmiä, jotka voisi sopia sinulle? Suomen työnohjaajat ry:n sivuilta voit hakea kouluttautuneita työnohjaajia ympäri Suomen.

Minua kiinnostaa erityisesti ammatillinen kasvu. Puhutaanko työnohjauksessa vain työstä?
Työnohjauksen fokus on työssä, mutta on hyvä muistaa että olemme kokonaisuuksia. Etenkin ammatilliseen kasvuun-, jaksamiseen ja moneen muuhunkin juttuun liittyen on hyvinkin tarpeellista puhua sinusta ihmisenä eikä pelkästään jonkun ammattikunnan tekijänä. Työnohjaus ei kuitenkaan ole terapiaa, vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia. 

Olen huomannut että puhut symbolitason työskentelystä, voidaanko tätä hyödyntää myös työnohjausessa?
Todellakin! Symbolitaso on suuri kiinnostuksen kohteeni ja menetelmiä voidaan soveltaa myös työnohjaukseen.

Onko sinulla vaitiolovelvollisuus?
Kyllä, minulla on vaitiolovelvollisuus. Täällä pätee “Vegasin sääntö”, kaikki mitä tapahtuu täällä, jää tänne, ellei toisin sovita. 

Miten työnohjaus toimii etäyhteydellä? Millä tavoin etätapaamiset poikkeaa lähitapaamisista?
No itseasiassa hyvin vähän. Ymmärrän kyllä sen lähitapaamisen merkityksen tärkeyden, kuinka siinä pääsee fiilistelemään yhteyttä ja ilmapiiriä paremmin. Olen kuitenkin havainnut että etäyhteys toimii yhtä hyvin, joskus jopa paremmin. Minulle voi siis varata lähitapaamisia Kuusamoon, Ouluun ja Rovaniemelle. Monet asiakkaani käyttävät sekä lähi- ja etätapaamisia. Mikäli käytämme luovia ja toiminnallisia menetelmiä työnohjauksessa, voi niitäkin käyttää etäyhteydellä. 

 

Voinko maksaa työnohjauksen itse?
Todellakin, tämä on mahdollista. Minulla on myös sellaisia asiakkaita, joiden työnohjauskäynneistä työnantaja maksaa x määrän vuodessa ja asiakas itse kustantaa niitä lisää. Jos olet yrittäjä, voit tarkastaa kirjanpitäjältäsi saatko työnohjauksen menemään yrityksen kuluihin.

En pääse päiväaikaan, onko sinulla myös ilta-aikoja?
Minulla on myös ilta-aikoja tarjolla. Koska ilta-ajat ovat yleensä suosituimpia ja niitä on vähemmän, kannattaa meidän varata sinulle jo etukäteen aikoja että ehdit saada mieluisesi. Tällä hetkellä minulla on tiistaisin ja keskiviikkoisin ilta-aikoja.

No entä aikaiset aamu-ajat, löytyykö niitä?
Valitettavasti näitä ei löydy. Rakastan rauhallisia ja pitkiä aamuja, joten pyrin aloittamaan työt mahdollisemman myöhään. =) Aikaisin tapaamisaikamme voi olla klo 9.00. Satunnaisesti minulla saattaa olla klo 8.00 aikoja.

Millä tavoin käynnit maksetaan?
Laskutan käynnit aina kuukausittain verkko- tai sähköpostilaskulla. Työnohjausta ei siis makseta käynnin yhteydessä. Mikäli työnantajasi maksaa työnohjauksen, lasku lähtee suoraan hänelle. 

Sairastuin ja en pääse tapaamiseemme, miten toimin?
Ilmoita minulle mahdollisemman aikaisessa vaiheessa, mikäli haluat siirtää aikaasi. Peruuttamattomista ajoista tai ihan viime hetkellä peruutetuista ajoista menee 100% maksu. Mikäli varasit ajan sähköisestä varauskalenterista, ajan voi perua 24h aikaisemmin. Muistathan, voit olla minuun yhteydessä matalalla kynnyksellä.