TYÖNOHJAUKSELLA HYVÄ DUUNIFIILIS

Työnohjausta kokonaisvaltaisella otteella

Mielestäni työnohjaus sanana on huono kuvaamaan työnohjausta. En ole tulossa ohjaamaan Sinua työpaikallesi. Koen työnohjaajana olevani peili ja henkilökohtainen/koko ryhmän tukija. Jaan kuormaa, annan ulkopuoliset korvat ja silmät, palautan tarvittaessa perustehtävän äärelle sekä herättelen katsomaan näkökulmia laajasti. En pelkää nostaa esille pinnan alla olevia tärkeitä asioita. Koen että työnohjaus on herkkää kohtaamista, joka auttaa voimaan hyvin töissä. Työnohjaajana hyödynnän syvää tarkkanäköisyyttäni ja vahvaa kokemusta identiteettityön kentältä.

Työelämän vaatimukset ja muutostilanteet haastavat sekä kuormittavat niin työntekijöitä kuin johtoakin. Työnohjaus on palvelu, joka auttaa työntekijöitä ja työyhteisöä arvioimaan, jäsentelemään ja kehittämään omaa työtä sekä löytämään työhön mielekkäitä toimintatapoja. Useissa tehtävissä työnohjaus on säännöllisesti toistuva palvelu, jolla tuetaan työssäjaksamista. Haluatko palautua paremmin? Minä autan löytämään sinua ne välineet, joiden avulla koet merkityksellisyyttä ja parannat niin jaksamistasi kuin palautumistakin. 

Otan vastaan työnohjausasiakkaita sosiaali- terveys- ja kasvatusaloilta, lisäksi vaativaa vuorovaikutustyötä tekevät, esihenkilöt ja yrittäjät monialaisesti. Minulla on myös neuropsykiatrista osaamista, joten otan mielellään työnohjausasiakkaaksi myös henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä tai häiriöitä (ADHD/ADD, autismikirjon dg). Voimme hyödyntää työnohjauksessa myös taidepainotteista työskentelyä.

TYÖNOHJAUKSEN HYÖDYT

  • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
  • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu
  • työssä jaksaminen paranee
  • työntekijän motivaatio ja voimautuminen parantuvat
  • työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
  • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
  • esimiestyö ja johtaminen kehittyvät
  • perustehtävä kirkastuu
  • työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa
  • moniammatillinen toiminta jäsentyy 

NÄIN TYÖNOHJAUS KÄYNNISTYY JA ETENEE

"Työnsuunnittelu, ajan käyttö, arvojen yhteys ja palautuminen saivat aivan uuden merkityksen. Ja vieläpä erittäin konkreettisella tavalla."
"Ajattelin työnohjaukseen tullessani ettei minulla ole oikeastaan mitään asiaa. Silti pysähtyminen oli paikallaan ja itseasiassa tein tosi merkittävän oivalluksen työhöni liittyen. Kyllä siinä olo joka kerta kevenee."
"Työnohjaussessioita voisi kuvata vertauskuvalla: Minä tuon pottuja ja työnohjauksessa niistä valmistauu kermaperunoita tai pottumuusia."
"Ajatukset jäsentyivät ja näköala laajentui."
"Olen saanut hyvän "alustan", jolle pallotella omia ajatuksia ja mistä ne kimpoavat aina takaisin hieman eri kulmasta. Aina on saanut jonkun uuden ajatuksen tai näkökulman, mitä lähteä miettimään itsekseen."
"Yhteistyö on helppoa, mutkatonta ja luontevaa."
"Suosittelen erittäin lämpimästi etenkin muille yksinyrittäjille, joiden menesttystä häiritsee mikäpä muu kuin oma itse ja uskomukset itsestä."
"Työyhteisömme on saanut valtavaa voimaa ja tukea vaikean ajan läpiviemiseen ja muutosjohtamiseen työnohjauksesta."
Previous
Next

OTA YHTEYTTÄ