IMGP0872

Olla rohkeasti rehellinen, uskaltaa tutustua omiin varjokohtiin, kohdata itsensä, löytää tasapaino ja oma todellinen potentiaali.

Minä autan. (Kuusamo/etäyhteys)

-Rakkaudella, Riikka

Sydämestä käsin -palveluideni ABC
ITSETUNTEMUKSEN KEHITTÄMISELLÄ ON LAAJAT VAIKUTUKSET KOKO ELÄMÄÄN

Mietitkö koskaan mitä voisitkaan elämässäsi tehdä, jos et itse seisoisi itsesi esteenä? Siksi mä olen täällä. Autan sua sopuun ittesi kans, koskipa sun asia henkilökohtaista elämää tai työtä.

Autan Sinua kohti sinun todellista potentiaaliasi. Todellisella potentiaalilla tarkoitan itsetuntemustyön ydintä. Se että päästään todellisen potentiaalin äärelle, meidän on tutkailtava kuka sä oikeastaan olet. Millaisia uskomuksia elämässäsi kannat, mitkä ovat sun sokeat pisteet, varjokohdat ja opitut toimintatavat?

Juurisyitä lempeästi tutkimalla kipukohdista voi muodostua suurimpia vahvuuksia ja mikä parasta, tulet tietoiseksi itsestäsi.

 

Kun tulet tietoiseksi, pystyt opettelemaan rinnalle myös uusia tapoja toimia ja olla vuorovaikutuksessa itseen sekä toisiin. Vaikutukset ovat koko elämää värisyttäviä ja muutos liittyy lopulta kaikkeen elämässäsi.

Itsetuntemusvalmennus on prosessi, joka yhdistelee erilaisia, hyväksi havaittuja menetelmiä ja työskentelytapoja samaan terapeuttiseen ja voimauttavaan valmennukseen. Siinä yhdistyy koko ammatillinen osaamiseni, joka on vahvasti yhteydessä oikeaan elämään ja inhimilliseen ihmisenä olemiseen. Käytännössä muutosvalmennus tarkoittaa terapeuttisen keskustelun lisäksi kokemuksellisia harjoitteita, jotka räätälöidään erikseen jokaisen asiakkaan elämäntilanteeseen, tavoitteeseen ja persoonaan sopiviksi. Mitään liukuhihnaa ei siis ole olemassa vaan jokaisen prosessi on omanlaisensa. 

Itsetuntemusvalmenuksen vaikutukset vaikuttavat laajasti koko elämään. Ajattele millaisen vaikutuksen kiven heitto järveen tekee, vesirinkulat näkyvät pitkään veden pinnassa ja liikuttavat vettä pitkälle. Sama vaikutus on myös itsetuntemustyöllä: se liittyy sinun itsesi lisäksi myös kaikkeen muuhun elämääsi, ihmissuhteisiin, työhön, omaan tapaan toimia, vanhemmuuteen, millaisena näet maailman jne.

Tie oman todellisen potentiaalin äärelle kulkee varjokerroksen kautta, johon toivon että uskallat tutustua. Varjokerros on kuin aarrearkku, jonka kautta on mahdollista löytää ymmärrys ja hyväksyntä suhteessa omaan itseen ja toisiin, kipeimmät haavat saattavat kääntyä suurimmiksi vahvuuksiksi. 

Itsetuntemusvalmennus on yhdistelmä terapeuttista keskustelua, mielikuvatyöskentelyä, hypnossia, voimauttavan valokuvan kuvaussessioita tai tietoisuustaitojen harjoittamista. Vannon kokemuksellisen oppimisen nimeen joka on keskeinen asia työskentelytavassani. Kokemuksellisuus auttaa sinua löytämään syvempiä oivalluksia, esim. on eri asia selittää itselle järjellä “minä olen tärkeä” kuin kokea se. 

Itsetuntemus on tie sisäisen rauhan luo, jossa asioilla, tunteilla ja ajatuksilla on lupa olla. Intuitio on tärkein työvälineeni ja syvä- ja tarkkanäköisenä kuljen sun vierellä, annan näkökulmia, kuljen sun tahtia, oon olemassa. Teen työtäni suurella sydämellä ja rakkaus on olennainen osa mun työskentelyotetta. Otan vastaan asiakkaita Kuusamossa ja etäyhteydellä

Hinnasto:

 • uuden asiakkaan tutustumiskäynti 60 min 0€
 • yksilökäynti 60 min 90€ 
 • yksilökäynti 90 min 125€
(Kuluttaja-asiakkaiden hinnat sis. ALV 24%)
 

Asiakastilanne:

Muutama paikka vapaana tällä hetkellä. 
 

Kognitiivisen lyhytterapiassa työskentelyn keskiössä ovat haitalliset ajatukset, uskomukset ja tunteet. Tavoitteena on keskustelun ja kokemuksellisten harjoitteiden avulla lisätä ajattelun joustavuutta, lievittää ikäviä tunnekokemuksia sekä löytää uusia toiminta- ja käyttäytymistapoja. Terapiaan kuuluu erilaisten menetelmien ja harjoitusten käyttöä sekä kotitehtäviä.

Työskentely on tavoitteellista, aktiivista ja kohdennettua. Lyhytterapiassa itsetuntemus, ymmärrys ja itsemyötätunto ovat keskeisiä ja merkittäviä tekijöitä, joiden avulla lisätään ihmisen hyvinvointia.

Kognitiivinen lyhytterapia on kestoltaan 4-20 tapaamiskertaa.

Hinnasto:

 • uuden asiakkaan tutustumiskäynti 60 min 0€
 • yksilökäynti 60 min 90€
 • yksilökäynti 90 min 125€

(Kuluttaja-asiakkaiden hinnat sis. ALV 24%)

Asiakastilanne:

Paikkoja vapautumassa tammikuussa 2022.

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä. Työnohjaus on useamman kerran sisältävä oppimisprosessi, jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite. Työnohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla. Työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi. Työnohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Työnohjaus ei ole koulutusta, konsultaatiota, terapiaa tai työterveydenhuoltoa, vaikka sillä olisikin osallistujien kokemuksen mukaan terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Hinnasto:

 • Yksilötyönohjaus 45 min 90€
 • Luonto- ja valokuvaorientoitunut yksilötyönohjaus 60 min 125€
 • Ryhmätyönohjaus 45 min (2-4 henkilöä) 110€
 • Ryhmätyönohjaus 45 min (5-> henkilöä) 135€

(Työnohjauksen hinnat ALV 0%)

Asiakastilanne:

Tällä hetkellä työnohjaus-asiakkuudet ovat täynnä. Voit tiedustella vapautuvia paikkoja sähköpostitse [email protected]

Ura coaching pohjautuu työnohjauksen, itsetuntemusohjauksen ja kognitiivisen lyhytpsykoterapian miksaukseen, jolla haluan auttaa sinua oman todellisen potentiaalisi luo. Itsetuntemus on todellinen supervoima, joka auttaa sinua esimerkiksi huijarisyndroomaan ystävystymisessä, ajanhallinnassa, markkinoinnin tekemisessä, työssä jaksamisessa, oman ammatillisuuden vahvistamisessa ja työn kehittämisessä.

Uravalmennus sopii sinulle, jos haluat jotain näistä:

 • haluat inspiroitua, kehittää ja luoda uutta 

 • haluat parantaa omaa itsetuntemustasi ja löytää siitä timanttisen tuen niin itsellesi henkilökohtaisesti, kuin välineeksi työhösi

 • haluat parantaa työssäjaksamistasi ja helpottaa stressiä

 • haluat järjestellä työarkeasi (ja koti) uudelleen ja löytää helpottavia keinoja siihen liittyen

 • haluat uskoa omiin kykyihin ja osaamiseesi enemmän

 • haluat oppia johtamaan ja ymmärtämään itseäsi paremmin

 • haluat purkaa tunteita ja ajatuksia turvalliselle peilille

Hinnasto:

 • Yksilökäynti 60 min 105€
 • Kehityssessio 3h 300€

(Uraohjauksen hinnat ALV 0%)

Asiakastilanne:

Tällä hetkellä on muutamia vapaita paikkoja, varaa maksuton tutustumiskäynti tai ole yhteydessä [email protected]

Neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllisesti räätälöity ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa ja/tai arjen hallinnassa. Neuropsykiatrisissa haasteissa on myös paljon muuta kuin haastetta, niistä voi muodostua sinulle paljon vahvuutta. Tarkoitus on että valmennuksessa tutkitaan molempia puolia, haasteita ja supervoimia. 

Valmennus on käytännönläheistä ja tavoitteellista. Työskentely lähtee liikkeelle tutustumisesta sekä tavoitteiden asettelusta. Valmennettavan omat tarpeet ja toiveet ovat keskeisiä, joita kohti lähdetään yhdessä kulkemaan. Valmennettavasta ja tavoitteista riippuen myös lähipiiri voi olla mukana prosessissa.  

Valmentajana olen paljon perehtynyt moniin mielen hyvinvoinnin aiheisiin, oma tyylini tehdä neuropsykiatrista valmennusta yhdistelee mukaan myös kognitiivisia lyhytpsykoterapian oppeja, rentoutumis- ja mielikuvatyöskentelyä ja voimauttavan valokuvan menetelmää. Halutessasi pääset myös samalla Neurosonic-hoitoihin, joilla on oman kokemukseni mukaan hyvä vaikutus palautumiseen ja aktivoimiseen juuri neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyen.

Tapaamiset järjestetään Kuusamossa omassa toimitilassani, asiakkaan koti- tai kouluympäristössä tai luontoympäristössä. Mikäli toivot valmennusta etäyhteydellä, valmennus painottuu enemmän omien mielen taitojen kehittämiseen sekä elämänhallintataitojen kehittämiseen 

Hinnasto:

 • uuden asiakkaan tutustumiskäynti 60 min 0€
 • yksilökäynti 60 min 95€

(Kuluttaja-asiakkaiden hinnat sis. ALV 24%)

Asiakastilanne:

Asiakaspaikkoja on vapautumassa tammikuussa 2022

Varaa aika sähköisestä ajanvarauksesta.

Sosiaalihuoltopalvelut perustuvat integratiiviiseen ja voimavarakeskeiseen työskentelyotteeseen. Työskentely suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanne ja tarpeet huomioiden yhteistyössä asiakkaan sekä lähettävän tahon kanssa.

Työskentelyä ohjaa asiakkaan kanssa yhdessä tehty suunnitelma, jota tarkistetaan sovitun väliajoin. Työskentely on suunnitelmallista ja yleisinä tavoitteia ovat aina asiakkaan toimintakyvyn ja psyykkisen selviytymiskyvyn kehittäminen ja tukeminen. Tarkemmat tavoitteet määritellään jokaisen asiakkaan kanssa erikseen.

Palvelumuodot: 

 • Voimavarakeskeiset ja terapeuttiset yksilö- ja perhekäynnit sosiaalisena kuntoutuksena
 • Kognitiivinen lyhytterapia
 • Voimauttava valokuva
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Myös ryhmätoimintaa

Hinnasto:

 • 60 min 95€
 • 250€ voimauttavan valokuvan kuvausreissu

Rakkaudella, Riikka kuuluu yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen tuottajien rekisteriin (Kuusamo ja Taivalkoski), jonka vuoksi sosiaalihuoltopalveluiden ALV on 0%.

Asiakastilanne:

Tällä hetkellä on muutamia vapaita asiakaspaikkoja.

Kolme väylää asiakkuuteen

Yksityisasiakkaat

Yksityisasiakkaana maksat palvelun itse.

Palveluina: Integratiivinen muutosvalmennus, Kognitivinen lyhytterapia, Neuropsykiatrinen valmennus tai vaikkapa Työnohjaus STOry ilman työnantajan maksusitoumusta.

Työhyvinvointi- ja yritysasiakkaat

Työhyvinvointi- ja yritysasiakkuudessa työnantajasi maksaa palvelun.

Palveluina: Työnohjaus STOry, Kognitiivinen lyhytterapia tai muu erikseen sovittu koulutus/valmennus.

Sosiaalihuollon asiakkuus

Sosiaalihuollon asiakkuudessa sosiaalityöntekijäsi on myöntänyt sinulle maksusitoumuksen palveluihini.

Palveluina: Voimavarakeskeiset ja terapeuttiset yksilö- tai perhekäynnit, Neuropsykiatrinen valmennus, Voimauttava valokuva

Asiakkaideni muutostarinoita

Vieritä ylös