Etusivu

Se miten katsot itseäsi, on yhteydessä siihen, miten näet koko maailman.

Minun missioni on auttaa ihmisiä löytämään avaimia oman elämänlaadun parantamiseksi. Elämänlaatu parantuu itsetuntemustyöskentelyn kautta, joka tähtää oman itsearvostuksen ja merkityksellisyyden löytymiseen, itsetuntemuksen ja psyykkisen selviytymiskyvyn kehittämiseen sekä oman tietoisuuden laajentamiseen.

Tarjoan terapeuttisia ja voimavarakeskeisiä palveluja sinun avuksesi, että voisit hyvin etenkin itsesi kanssa. Ihmisillä on paljon erilaisia uskomuksia ja esteitä, jotka hankaloittavat itsearvostuksen toteutumista ja merkityksellisyyden kokemista. Aitous ja rakkaudellinen työote ovat vieneet minut mennessään, olen nähnyt uudelleen ja uudelleen kuinka suuri voima aidolla kohtaamisella ja merkityksellisyyden löytymisellä voi olla terapeuttisen identteettityön välineenä. Autan sinua pysähtymään ja katsomaan uudelleen, löytämään konkreettisia välineitä itseäsi, työtäsi ja elämääsi varten.

Empatia on tulevaisuuden työelämän superkyky

Kaikki työni ei suinkaan ole henkilökohtaiseen elämään liittyviä palveluita vaan suuri intohimon aiheeni on työyhteisöjen hyvinvointi. Empatia ja vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuuden työelämän superkkyjä ja niiden hiominen todelliseen potentiaaliinsa avaavat uusia ovia työyhteisön jäsenten keskinäiseen olemiseen, kuulluksi ja nähdyksi tulemiseen, yhteistyöhön sekä työssäjaksamiseen. Empatia ei ole enää pelkästään auttamistyön tai asiakaspalvelualojen asia vaan se tulee näkymään tulevaisuuden työelämässä hyvin monialaisesti. Työhyvinvointiin satsaus kannattaa ja sillä on paljon positiivisia vaikutuksia mm. sairaspoissaolojen vähentyminen ja tehokkuuden lisääntyminen. Hyvinvoiva työntekijä näkyy asiakkaalle asti.

Sisäinen eheytyminen muuttaa olemistasi myös ulkoisesti

Olipa kyse työ- tai henkilökohtaiseen elämään liittyvistä palveluista, se miten suhtaudut itseen sisäisesti, muuttaa myös kaikkea toimintaa ja olemisestasi ulkoisesti. Kyse on itsetuntemuksen ja tietoisuuden syvenemisestä, oivallusten, ehjyyden ja merkityksellisyyden kokemisesta. sekä oman lempeän katseen etsimisestä ja löytämisestä. Voimavarakeskeisyys mahdollistaa myös kipukohtien katsomisen lempeästi ja minulle on erityisen tärkeää, että työskentely on sinulle turvallista. Itsetuntemustyöskentelyn kautta saat konkreettisia välineitä ja oivalluksia miten pysyä oman mielen herrana hankalissakin vuorovaikutus- ja elämäntilanteissa, näin parannat psyykkistä selviytymiskykyäsi ja pystyt kasvamaan siihen potentiaaliin jossa sinun kuuluukin olla.

Kun oma itsetuntemuksesi kehittyy ja tietoisuus laajenee, myös ympärilläsi alkaa tapahtua. Asiat ja ihmiset näyttäytyvät uudella tavalla kun katseesi suhteessa itseesi muuttuu. Muutos näkyy kaikessa vuorovaikutuksessa, parisuhteessa, vanhemmuudessa, työpaikalla ja ylipäätään perusolemuksessasi.