Riikka

Riikka Vääräniemi-Käsmä

Sosionomi (YAMK)
Kognitiivinen hypnoterapeutti
Kognitiivinen lyhytterapeutti 
Ratkaisukeskeinen taideterapeutti
Työnohjaaja STOry
Neuropsykiatrinen valmentaja
Mentaalivalmentaja SHL
Hypnoosivalmentaja SHL
Rentoutusvalmentaja SHL
Voimauttavan valokuvan menetelmäohjaaja
Luontohoivaohjaaja
Merkonomi

Muutoksen, itsetuntemuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija, joka auttaa ihmisiä löytämään sisäisen sopunsa ja yhteyden aitoon itseensä. 

"Olet taitava, Ihana ja äärettömän tarkkanäköinen. Onko sulla vanha sielu, josta ammennat kohtaamiseen ne merkitykselliset kohdat - osaat luoda jokaisen kohtaamisen ainutlaatuiseksi ja voimaannuttavaksi."
"Sinulla on monipuolinen työkalupakki henkilökohtaisiin ja organisaatioiden kehittämistarpeisiin. Itse sain valtavan suuren avun ja olen jo vinkkaillut eteenpäin."
"Kunpa kaikki ihmiset osaisivat/kykenesivät/rohkenesivat käyttää sun palveluita tutkimusmatkallaan omaan itseen."
"Jokaisen meistä tulisi joskus käydä sinun luona. Kuinka paljon pienillä kysymyksillä saatkaan aikaan ihmisessä."
"Jokaisen meistä tulisi joskus käydä sinun luona. Kuinka paljon pienillä kysymyksillä saatkaan aikaan ihmisessä."
"Kuuntelemisen taitosi on ainutlaatuista ja lähestyt asioita ihanan inhimillisesti."
"Kanssasi oli helppo olla ja keskustella. Sait heti yhteyden ja osasit osua asian ja ihmisen ytimeen."
"Luottamus syntyi heti ja vuorovaikutus on luontevaa. On helppo puhua kanssasi ja helppo lähteä tutkimaan alitajuntaa kun luottamus on täydellinen."
"Riikka on aivan ihanan ymmärtäväinen ja hänen seurassaan on helppo olla oma itsensä. Koin tulleeni kuulluksi ja nähdyksi. Kiitos siitä!"
"Yhteistyö on helppoa, mutkatonta ja luontevaa."
"Sain paljon rohkaisua, kannustusta ja rehellistä palautetta."
"Olet erittäin ihana ja ihmisläheinen ammattilainen. Kanssasi voi puhua luottavaisesti ja olet ihmisenä läsnä myös hoitokontaktissa."
Previous
Next

Tätä vaalin

Eniten olen ihminen

Mielestäni sote-alalla on menty liian kauas ihmisenä olemisesta. En halua piiloutua asiantuntijaroolin taakse vaan panostan aitoon kohtaamiseen, ihmisenä olemiseen ihmisten kanssa. Rakkaus on luonnollinen osa ammatillisuuttani.

Tavoittelen erittäin vahvoja luottamussuhteita

Panostan luottamukseen, rehellisyyteen ja aitouteen. Minulle on erittäin tärkeää, että koet olevasi turvassa ja että työskentelyilmapiiri on turvallinen. Itseen katsominen ei ole aina helppoa ja juuri sen vuoksi haluan olla tukenasi. Tavoittelen sellaista luottamusta, jossa voi jakaa myös ne kaikkein hävettävimmät asiat. Tämä tuottaa runsaasti korjaavia kokemuksia nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen. Haluan panostaa siihen, että vastaanottoni on hyväksynnän ja läsnäolon tila.

Aktiivinen ja vastavuoroinen rooli

En usko että se auttaa paljoakaan että sinä puhut ja minä kuuntelen. Älä ymmärrä väärin, osaan kyllä olla hiljaa ja kuunnella. Vannon vastavuoroisuuden nimiin ja annan mielelläni sinulle peilauspintaa, uusia näkökulmia ja apua siihen, että opit auttamaan itseäsi. Uskon myös vahvasti kokemukselliseen ja symbolitason tekemiseen, joka onkin keskeisessä asemassa työkalupakissani.

Rohkeasti päin meneminen

Uskon että päin meneminen on oikea reitti itsen kohtaamiseen. Työssäni yhdistyy menneisyyteen ja aikaisempiin kokemuksiin katsominen-tämä hetki-ja tulevaisuuteen peilaus. Tarkoitus ei ole repiä menneisyyden haavoja auki ja jättää niitä vuotamaan, vaan kohdata menneisyyden vaikutus ja muotoilla sieltä kumpuvia ilmiöitä vahvuuksiksi.

Tulen sinun taajuudelle

Pakko tunnustaa, viihdyn syvässä päädyssä ja koen että siellä on mun koti. Siksipä minun lempitekemistä onkin syvämuutokset, syvät haavat ja syvä eheytyminen. Olen kuitenkin hyvä tunnistamaan erilaisia taajuuksia ja liikahdan sellaiselle syvyysasteelle missä sinä olet. Kunnioitan sinua, sinun matkaasi ja sinun vauhtiasi. Koska jokainen asiakkaani on omanlainen, sanon ei liukuhihnoille ja jokainen asiakkuussuhde on uniikki.

Intuitio on tärkein työkaluni

Vaikka olen intohimoinen ja ikuinen opiskelija ja haalin aina lisää tietoa ja erilaisia työkaluja ihmisten auttamiseen. Kuitenkin se mihin työni pohjaa, on sellaista mitä en ole oppinut kirjoista tai koulutuksista. Tärkeimmät työkaluni ovat ehdottomasti läsnäolo, intuitio ja oma herkkyyteni. Olen hyvin tarkkanäköinen ja sanoitan ääneen myös sen mitä tunnen ilmapiirissä, sinun olemuksessa tai itsessäni vastatunteena.

Työkalupakkini, joka on käytössä kaikissa palveluissa

Lue lisää työkalupakistani ja erilaisista menetelmistä, jotka ovat käytössäni kun työskentelen ihmisten parissa. 

Hypnoterapia ja syvä keskittymisen tila

Olen opiskellut kognitiivisen hypnoterapian lisäpätevyyden sekä hypnoosia mentaalivalmennuksen välineenä. Hypnoterapiassa pyritään hiljentämään järjellinen ajattelu ja katsomaan niin sanotusti pinnan alle. Pinnan alle päästään “omaan tilaan” menemisen kautta, jossa tehdään erilaisia harjoitteita, joiden kautta pystytään kohtaamaan itseämme, omaa toimintaamme, historiaamme, tunteitamme jne. Oma tila EI OLE sellainen tila, jossa menetät kontrollin itseesi. 

Taideterapeuttinen työskentely

Taideterapeuttisessa työskentelyssä päästään koskettamaan myös jotain sellaista joka ei ole samalla tavalla saavutettavissa pelkkien sanojen avulla. Taideterapeuttisessa työskentelyssä yhdistyy monta asiaa: tekeminen, liike, kokemuksellisuus ja eri aistien kuuntelu. Kun erilaisille asioille annetaan muotoja ja värejä, voimme saada esille myös sen mitä emme vielä tiedä. Kuvia purettaessa tapahtuu ihmeitä: omasta rikkinäisyydestä löytyykin turvaa, ahdistus näyttää eriltä mitä aikaisemmin, huomaamme sellaista vahvuutta jota emme ole tiedostaneet. Yhdistelen taideterapeuttisiin sessioihin paljon mielikuvamatkoja ja mindfulnessia. Taideterapeuttiset sessiot eivät vaadi minkäänlaista taiteellista osaamista.

Kognitiivisen lyhytterapian opit ja skeematerapia

Kognitiivisessa lyhytterapiassa työskentelyn ja havainnoinnin keskiössä ovat haitalliset ajatukset ja uskomukset, sekä niihin liittyvät tunteet. Pyrimme sekä keskustelun että erilaisten harjoitusten avulla lisäämään ajattelun ja havainnoinnin joustavuutta ja löytämään erilaisia tapoja toimia ja käyttäytyä. Skeematerapia tarkoittaa tunnelukkojen ja moodien parissa tehtävää työskentelyä. Lue lisää täältä

Rentoutuminen, mindfulness, palautuminen, hermosto

Olen myös rentoutus- ja mentaalivalmentaja joten hyppysissä on myös palautuminen, autonominen hermosto, rentoutumisen fysiologiset ja neurologiset vaikutukset. Sietoikkuna, psykologinen turvallisuus ja polyvagaaninen teoria ovat suosikkejani. Tietoisuus- ja läsnäolotaidot ovat myös suosikkejani ja käytössä tietysti myös itselläni. Hermostoon ja palautumiseen liittyvät asiat liittyvät myös traumataustaisen kanssa työskentelyyn vahvasti. Opetan kaikille asiakkailleni mielen taitoja, koska näen asian niin tärkeänä. Toivon että hermostoon liittyviä asioita opetettaisiin jo peruskoulussa. Työskentelyssämme vahvistamme havainnoivan ja läsnäoleva sinun roolia elämässäsi. Rentoutus-, palautuminen-, hermosto- ja mindfulness sisältöjä voi ostaa myös esim. ryhmille ja työpaikoille.

Kehollisuus

Keho tietää kaiken! Siksi sitä on tärkeää kuunnella. Liitän kehon kuuntelemisen osaksi muita harjoitteita. Olen huomannut, että kun oivalluksiin lisätään kehollinen taso mukaan, muutos on voimallisempaa ja esimerkiksi turvallinen tila on helpompi palauttaa myös myöhemmin esimerkiksi omassa arjessaan vastoinkäymisen hetkillä. 

Voimauttavan valokuvan menetelmä ja valokuvaterapeuttinen työskentely

Voimauttavassa valokuvassa kuvassa oleva ihminen on päähenkilö, joka määrittelee miten hän haluaa tulla nähdyksi. Voimauttavan valokuvan menetelmä on väylä itsen vahvistamiseen ja korjaavien kokemuksien tavoittamiseen. Kuvausretkillä voimme valita katsoa toisin ja tehdä näkyväksi jotain sellaista, mitä kuvattava ihminen juuri silloin kaipaa elämäänsä. Voimauttava valokuva sopii hyvin yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn ja on täsmäisku näkyväksi tulemisen kokemuksille ja väylälle löytää oma lempeämpi katse. Olen käyttänyt menetelmää jo vuodesta 2007 ja edelleen sen voimakkuus pääsee yllättämään minut. Lue lisää täältä

Trauma- ja nepsyinformoidut palvelut

Olen opiskellut useita lyhyitä koulutuksia traumasta ja käynyt myös ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen, joka näkyy selkeästi kaikessa tekemisessäni. Haluan auttaa sinua menemään päin ja samalla pysymään turvassa. Erityisesti kehityksellinen trauma, jossa ihmisellä on vaillejäämisen kokemuksia suhteessa hoitavaan vanhempaan näkyy asiakaskunnassani vahvasti. Myös tunnelukot ja muut yksittäiset traumat näkyvät monien asiakkaitteni historiassa. Alkutapaamisella arvioimme sopiiko tilanteesi ja minun osaamiseni yhteen. Ohjaan sinut eteenpäin mikäli koen etten voi auttaa sinua. Minulla on myös vahva nepsyosaaminen etenkin ADHD/ADD-ihmisistä (myös autismikirjo),  joten työskentelen mielellään kanssasi mikäli tämä kuulostaa tutulta. Tänä päivänä ihmiset ovat kuormittuneita ja suorittaminen näkyy paljon, näissä tapauksissa nepsyvalmennukseen liittyvästä toiminnanohjauksesta hyötyvät myös “tavikset”.

Luontoyhteys

Monet sisällä tehtävät asiat voidaan viedä myös ulos. Luonnolla on tutkitusti parantava vaikutus ja luonto hyväksyy sinut sellaisena kuin olet. Luonnossa on myös paljon symboliikkaa, jota voimme hyödyntää erilaisten asioiden tai ilmiöiden tutkimiseen. Voimme auttaa luontoyhteyttäsi avautumaan ja vahvistumaan. Luontoavusteisuus toimii henkilökohtaisten muutosmatkojen lisäksi erittäin hyvin myös työnohjauksessa. Luontoympäristöstä sovitaan aina etukäteen, jotta osaamme laittaa oikeanlaisen varustuksen päälle. 

Energiat, henkisyys ja herkkyys

Energiatyöskentely ja henkisyys ei välity kaikille asiakkailleni. Yhdistelen oppejani ja omaa elämänkatsomustani yhteen, en tuputa kenellekään mitään vaan olen hyvin tietoinen myös energiatasoista. Olen ihmisenä hyvin herkkä ja minun on helppo aistia toisten energioita ja tunnetiloja. Intuitioni on yksi tärkeimpiä työkalujani.

Psykoedukaatio

Monien asioiden suhteen on tarpeen että saat lisää tietoa mielen toiminnasta. Huomaan joskus pitäväni “lempeitä saarnoja” kun puhun asioista jotka koen tärkeiksi. Näin pääsemme antamaan sinulle, mielellesi ja hermostollesi tehokkaammin uusia taitoja. Saat tietoa ja kuulostelemme mitä tuo tieto sinussa herättää. Voimme lähteä myös harjoittelemaan käytännössä miten harjoitella esim. mielen taitoja.

Minun rooli ja meidän välinen suhde

Yksilötyössä sinun ja minun välinen suhde on merkittävä. On tärkeää että kemiamme kohtaavat ja pystyt luottamaan minuun. Panostan erittäin paljon omaan läsnäolooni kun olet vastaanotollani ja haluan kohdata sinut aidosti ihmisenä. Sanonkin että vastaanottoni on läsnäolon ja hyväksynnän tila. Liittymisen kokemus antaa korjaavia kokemuksia jos sinulla on kipeitä kokemuksia nähdyksi- ja kuulluksi tulemisessa. Olen ihmisenä rento ja haluan luoda myös rennon ja turvallisen työskentelyilmapiirin. En kuitenkaan sovi kaikille ja sekin on ok. Tämän vuoksi työskentely lähtee liikkeelle alkutapaamisella, jossa voimme molemmat fiilistellä miltä siinä tuntuu olla. 

Ota ensimmäinen askel ja varaa aika

Kaikki palveluni ovat nepsy- ja traumainformoituja.

OTA YHTEYTTÄ