Ammatti-
mentorointi

Ammattimentorointi on vuorovaikutteinen prosessi, jolla tähdätään ammatilliseen kehittymiseen. Mentorointiprosessissa keskitytään liikkumaan niitä tavoitteita kohti, jotka nousevat mentoroitavalta itseltään. 

Mentorointi perustuu luottamukselliseen, avoimeen ja arvostavaan vuorovaikutussuhteeseen. Mentorina annan osaamiseni, kokemukseni ja hiljaisen tietoni sinun käyttöösi. Mentorointi ei kuitenkaan tarkoita yksisuuntaista tiedonsiirtoa vaan saat minusta sparraajan, lempeän haastajan ja keskustelukumppanin, jonka tavoitteena on saada sinut menestymään ja kukoistamaan.

Näytä sinä suunta, minä annan välineet

Ammattimentorointi on satsaus omaan osaamiseesi ja kehittymiseesi. En tarjoile pintapuolisia hokkuspokkus-kikkoja vaan syvällisempää ja perustavanlaatuista apua kohti sitä suuntaa mihin haluat kulkea. 

Menetelmänä ammattimentorointi eroaa esimerkiksi työnohjauksesta siten, että mentorina voin tarjota sinulle konkreettisia neuvoja. Mentoroinnista hyötyy kaikki: olipa sinulla mikä työkokemus, titteli tai rooli tahansa. Oma intressini mentorointiin on erityisesti sinun kukoistaminen ja hiljaisen tiedon siirtäminen. Ajattelen, että ihmisten parissa työtä tekevien on äärettömän tärkeää kohdata ja ymmärtää itseään ja omia vaillinaisuuden tai häpeän kokemuksia. Tällä tavoin pystymme auttajina kannattelemaan itseämme, herkkää vuorovaikutustilannetta sekä asiakasta.

Mikäli olet yrittäjä tai yrittäjäksi haluava, työskentelymme voivat liittyä epäsuoraan tai suoraan myös markkinointiin ja tuotteistamiseen. Haluan auttaa sinua toimimaan siten että yrittäjyytesi on linjassa oman itsesi kanssa: yleensä tässä voi syntyä myös uusia palveluja tai tapoja viestiä omasta tekemisestään. Ajattelen, että yrittäjyys on eräänlainen hyppy syvään päähän ja siksi on tärkeää että mindsettisi voi hyvin. Selvitellään ne esteet, jotka estävät sinua toteuttamasta itseäsi. Sparraan ja autan erittäin mielellään myös yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Ammattimentorointi tarkoittaa minun palveluissani yksilömentorointia. Mentorina minua inspiroi erityisesti:

 • Vahvuuksien ja erilaisten mahdollisuuksien selkeyttäminen: otetaan selvää mitä annettavaa sinulla onkaan. 
 • Mindset kuntoon! Otetaan mukaan parhaita paloja terapiapalveluistani (jos haluat), etteivät sisäiset esteet haittaa tekemistäsi
 • Arvotyöskentely, ajanhallinta ja parempi jaksaminen
 • Vuorovaikutus-, läsnäolo- ja kohtaamistaitojen kehittäminen
 • Ammatillinen kasvu ja kehittyminen
 • Se todellinen potentiaali, joka on jo sisälläsi

Mistä tarpeesta mentorointi syntyi?

Minut mielletään valmentajien valmentajana ja huomasin mentoroivani ihmisiä milloin milläkin käytävällä. Mentoroinnista muodostui minulle jotain niin tärkeää, että halusin siirtää sen arvoiselleen paikalle ja olemaan muutakin kuin “harrastus”.

Kenelle?

Otan vastaan mentoroitavia monialaisesti. Tärkeintä on että kemiat kohtaavat ja olemme hyvä match. Sovi siis tapaaminen, jossa voimme tunnustella mahdollista yhteistyötämme. Tässä muutamia esimerkkejä unelma-asiakkaistani:

 • omaa potentiaaliaan ja parempaa mindsettiä etsivät
 • valmentajat ja coachit
 • yrittäjät ja yrittäjäksi haluavat monialaisesti (erityisesti pienyrittäjät)
 • sote ja hyvinvointialan työntekijät tai yrittäjät
 • vaativaa vuorovaikutustyötä tekevät
 • esihenkilöt

Kaikki palveluni ovat trauma- ja nepsyinformoituja.

“Mentoroinnin aikana en pelkästään kehittänyt omaa mindsettiä vaan siinä samalla sain arvokasta tietoa ja osaamista valmennustyöhön. Omien vahvuuksien kautta konkretisoitui myös tarkemmin se, mitä todella haluan tehdä tulevaisuudessa.”

Mentoroinnin hyödyt ovat yhteydessä siihen tavoitteeseen jonka sinä asetat.

Tässä muutamia esimerkkejä mentoroinnin hyödyistä:

 • Saat keskustelukumppanin, sparraajan ja lempeän haastajan, jonka tavoite on auttaa sinua menestymään ja kukoistamaan
 • Tiedostat omat esteet ja henkiset möröt. Sinulla on välineitä millä tavoin ne eivät hallitse sinua.
 • Tiedät ja tunnet vahvuutesi
 • Jaksat paremmin ja elät omien arvojen mukaista elämää
 • Sinulla on yhteys unelmiisi
 • Tulet kuulluksi ja nähdyksi sinuna itsenäsi. Samalla kun tulee nähdyksi luottamuksellisessa ilmapiirissä, on helpompaa löytää yhteys siihen potentiaaliin, joka on jo sinussa.
 • Saat käytännönläheisiä vinkkejä, jolla saat vietyä muutoksen arkeesi mikäli niin haluat
"Työnsuunnittelu, ajan käyttö, arvojen yhteys ja palautuminen saivat aivan uuden merkityksen. Ja vieläpä erittäin konkreettisella tavalla."
"Miten tämän sanoisi tyhjentävästi: koko elämä muuttui. Enää en hakkaa päätä samaan kohtaan seinässä. Osaan pitää rajoistani kiinni ja jopa tykkään itsestä."
"Sain käyntieni aikana purkaa ja jakaa omaa kokemustani. Ammattilaisena osaat tukea ja johdatella ihminen näkemään omat vahvuudet ja usko itseen palautui. Isojen elämänmuutosten vaiheessa juuri ammattilaisen tuki auttoi eteenpäin."
"Olen myös pystynyt myöntämään asioita joita en ole puhunut kellekään. Se on minulle henkilökohtaisesti ollut iso kasvun paikka."
"Ilman tukeasi en olisi läheskään niin rohkea kuin nyt olen, en uskoisi itseeni niin paljon kuin uskon."
"Ajatukset jäsentyivät ja näköala laajentui."
"Olen saanut hyvän "alustan", jolle pallotella omia ajatuksia ja mistä ne kimpoavat aina takaisin hieman eri kulmasta. Aina on saanut jonkun uuden ajatuksen tai näkökulman, mitä lähteä miettimään itsekseen."
"Sain paljon apua itsetunto ongelmiin ja saan edelleen! Olen saanut myös uudenlaisen suhteeni vanhoihin traumaattisiin kokemuksiin, enää ne eivät ole tiellä."
"Yhteistyö on helppoa, mutkatonta ja luontevaa."
"Kanssasi oli helppo olla ja keskustella. Sait heti yhteyden ja osasit osua asian ja ihmisen ytimeen."
"Jokaisen meistä tulisi joskus käydä sinun luona. Kuinka paljon pienillä kysymyksillä saatkaan aikaan ihmisessä."
"Suosittelen erittäin lämpimästi etenkin muille yksinyrittäjille, joiden menestystä häiritsee mikäpä muu kuin oma itse ja uskomukset itsestä."
Previous
Next

Ammattimentoroinnin hinnat

Tapaamiset Kuusamossa, Oulussa ja etänä. Yleensä tapaamiset tapahtuvat kerran kuukaudessa. Mentorointi voi olla yhden kerran kestävä, mutta parhaimman avun saat kun työskentelemme 4-12 kk. Mentorointiin kuuluu tavoitteiden ja ongelmien määrittelyä, varsinaista ohjausta ja tukea tapaamisten merkeissä, välitehtäviä ja tavoitteiden tarkastelua.  

 • Yksittäinen yksilömentorointi 90 min 200 € (käyntiaika noin 90-120 min)
 • Yksilömentorointi 90 min 180 € , kun sitoudut pidempään työskentelyyn (käyntiaika noin 90-120 min)
Hinnat ALV 0%

Varaa maksuton tutustumispuhelu 

Tietysti ennen varsinaista työskentelyä haluat tietää tullaanko juttuun ja kohtaavatko meidän kemiat. Ehkä haluat kertoa jotain tilanteestasi tai kuulla hieman minusta. Varaa maksuton 30 min tutustumispuhelu, joka ei sido sinua mihinkään.

Tutustumispuhelu voidaan hoitaa puhelimitse, videoyhteydellä tai halutessasi voit tulla paikan päälle Oulussa tai Kuusamossa.

 

OTA YHTEYTTÄ

UKK

Usein kysytyt kysymykset

Mistä tiedän oletko minulle sopiva mentori?
Ihan aluksi kannattaa miettiä omia odotuksia ja toiveita mentoroinnille. Mitä haluaisit saada? Onko tärkeää että mentorilla on kanssasi samalta toimialalta? Haluatko että mentorointi tapahtuu lähitapaamisina vei etänä? Parhaiten tiedät sovinko sinulle kun varaat mentorointiajan ja pääsemme tunnustelemaan voisiko meille syntyä yhteistyötä. Mikäli koen etten voi auttaa sinua, ohjaan sinut eteenpäin.

Minua kiinnostaa erityisesti ammatillinen kasvu. Puhutaanko mentroinnissa vain työstä?
Mentorointi fokusoituu ammatillisuuteen ja kehityksellisyyteen, mutta on hyvä muistaa että olemme kokonaisuuksia. Etenkin ammatilliseen kasvuun-, jaksamiseen ja moneen muuhunkin juttuun liittyen on hyvinkin tarpeellista puhua sinusta ihmisenä eikä pelkästään jonkun ammattikunnan tekijänä. Mentorointi ei kuitenkaan ole terapiaa, vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia. 

Olen huomannut että puhut symbolitason työskentelystä, voidaanko tätä hyödyntää myös mentoroinnissa?
Todellakin! Symbolitaso on suuri kiinnostuksen kohteeni ja menetelmiä voidaan soveltaa myös mentorointiin.

Onko sinulla vaitiolovelvollisuus?
Kyllä, minulla on vaitiolovelvollisuus. Täällä pätee “Vegasin sääntö”, kaikki mitä tapahtuu täällä, jää tänne, ellei toisin sovita. 

Miten mentorointi toimii etäyhteydellä? Millä tavoin etätapaamiset poikkeaa lähitapaamisista?
No itseasiassa hyvin vähän. Ymmärrän kyllä sen lähitapaamisen merkityksen tärkeyden, kuinka siinä pääsee fiilistelemään yhteyttä ja ilmapiiriä paremmin. Olen kuitenkin havainnut että etäyhteys toimii yhtä hyvin, joskus jopa paremmin. Minulle voi siis varata lähitapaamisia Kuusamoon, Ouluun ja Rovaniemelle. Monet asiakkaani käyttävät sekä lähi- ja etätapaamisia. Mikäli käytämme luovia ja toiminnallisia menetelmiä, voi niitäkin käyttää etäyhteydellä. 

 

Voinko maksaa mantoroinnin itse?
Todellakin, tämä on mahdollista ja tähän mennessä kaikki mentoroitavani ovat olleet itsemaksavia. Jos olet yrittäjä, voit tarkastaa kirjanpitäjältäsi saatko mentoroinnin menemään yrityksen kuluihin.

En pääse päiväaikaan, onko sinulla myös ilta-aikoja?
Minulla on myös ilta-aikoja tarjolla. Koska ilta-ajat ovat yleensä suosituimpia ja niitä on vähemmän, kannattaa meidän varata sinulle jo etukäteen aikoja että ehdit saada mieluisesi. 

No entä aikaiset aamu-ajat, löytyykö niitä?
Valitettavasti näitä ei löydy. Rakastan rauhallisia ja pitkiä aamuja, joten pyrin aloittamaan työt mahdollisemman myöhään. =) Aikaisin tapaamisaikamme voi olla klo 9.00. Satunnaisesti minulla saattaa olla klo 8.00 aikoja.

Millä tavoin käynnit maksetaan?
Laskutan käynnit aina kuukausittain verkko- tai sähköpostilaskulla. Mentorointia ei siis makseta käynnin yhteydessä.

Sairastuin ja en pääse tapaamiseemme, miten toimin?
Ilmoita minulle mahdollisemman aikaisessa vaiheessa, mikäli haluat siirtää aikaasi. Peruuttamattomista ajoista tai ihan viime hetkellä peruutetuista ajoista menee 100% maksu. Mikäli varasit ajan sähköisestä varauskalenterista, ajan voi perua 24h aikaisemmin. Muistathan, voit olla minuun yhteydessä matalalla kynnyksellä.