Haasteiden ja supervoimien kokonaisvaltaista työstämistä

Neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllisesti räätälöity ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa ja/tai arjen hallinnassa. Neuropsykiatrisissa haasteissa on myös paljon muuta kuin haastetta, niistä voi muodostua sinulle paljon vahvuutta. Tarkoitus on että valmennuksessa tutkitaan molempia puolia, haasteita ja supervoimia. 

Valmennus on käytännönläheistä ja tavoitteellista. Työskentely lähtee liikkeelle tutustumisesta sekä tavoitteiden asettelusta. Valmennettavan omat tarpeet ja toiveet ovat keskeisiä, joita kohti lähdetään yhdessä kulkemaan. Valmennettavasta ja tavoitteista riippuen myös lähipiiri voi olla mukana prosessissa.  

Saat vahvuutta omille vahvuuksillesi ja omalle minäkuvallesi

Minä valmentajana kuljen vierelläsi, autan sinua oppimaan ja löytämään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Oma työskentelytapani on hyvin voimavarakeskeinen, omien tavoitteidesi lisäksi saat vahvistusta omille vahvuuksillesi ja omalle minäkuvallesi.

Valmentajana olen paljon perehtynyt moniin mielen hyvinvoinnin aiheisiin, oma tyylini tehdä neuropsykiatrista valmennusta yhdistelee mukaan myös kognitiivisia lyhytpsykoterapian oppeja, rentoutumis- ja mielikuvatyöskentelyä ja voimauttavan valokuvan menetelmää. Halutessasi pääset myös samalla Neurosonic-hoitoihin, joilla on oman kokemukseni mukaan hyvä vaikutus palautumiseen ja aktivoimiseen.

Valmennuksen kestosta ei ole tarkkoja määritelmiä, asiakkaasta ja maksaja-asiakkaasta riippuen tapaamisia voi olla useamman kerran viikossa tai muutamia kertoja kuukaudessa ja kaikkea siltä väliltä. Valmennus on kuitenkin prosessi, jonka olisi hyvä kestää vähintään 20 kertaa. Valmennus toteutetaan valmennettavan omassa ympäristössä, mutta tarvittaessa myös luonto-ympäristössä sekä omissa tiloissani Kuusamossa.

Mikäli toivot valmennusta etäyhteydellä, valmennus painottuu enemmän omien mielen taitojen kehittämiseen sekä elämänhallintataitojen kehittämiseen (Valitse tässä tapauksessa itsetuntemusohjaus etänä ja mainitse, että toivot nepsy-orientoitunutta työskentelyä.)

Vieritä ylös