Työkalupakkini, joka on käytössä kaikissa palveluissa

Lue lisää työkalupakistani ja erilaisista menetelmistä, jotka ovat käytössäni kun työskentelen ihmisten parissa. 

Voimauttavan valokuvan menetelmä ja valokuvaterapeuttinen työskentely

Voimauttavassa valokuvassa kuvassa oleva ihminen on päähenkilö, joka määrittelee miten hän haluaa tulla nähdyksi. Voimauttavan valokuvan menetelmä on väylä itsen vahvistamiseen ja korjaavien kokemuksien tavoittamiseen. Kuvausretkillä voimme valita katsoa toisin ja tehdä näkyväksi jotain sellaista, mitä kuvattava ihminen juuri silloin kaipaa elämäänsä. Voimauttava valokuva sopii hyvin yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn ja on täsmäisku näkyväksi tulemisen kokemuksille ja väylälle löytää oma lempeämpi katse. Olen käyttänyt menetelmää jo vuodesta 2007 ja edelleen sen voimakkuus pääsee yllättämään minut. Lue lisää täältä

Kognitiivisen lyhytterapian opit ja skeematerapia

Kognitiivisessa lyhytterapiassa työskentelyn ja havainnoinnin keskiössä ovat haitalliset ajatukset ja uskomukset, sekä niihin liittyvät tunteet. Pyrimme sekä keskustelun että erilaisten harjoitusten avulla lisäämään ajattelun ja havainnoinnin joustavuutta ja löytämään erilaisia tapoja toimia ja käyttäytyä. Skeematerapia tarkoittaa tunnelukkojen ja moodien parissa tehtävää työskentelyä. Lue lisää täältä

Hypnoterapia ja syvä keskittymisen tila

Olen opiskellut kognitiivisen hypnoterapian lisäpätevyyden sekä hypnoosia mentaalivalmennuksen välineenä. Hypnoterapiassa pyritään hiljentämään järjellinen ajattelu ja katsomaan niin sanotusti pinnan alle. Pinnan alle päästään “omaan tilaan” menemisen kautta, jossa tehdään erilaisia harjoitteita, joiden kautta pystytään kohtaamaan itseämme, omaa toimintaamme, historiaamme, tunteitamme jne. Oma tila EI OLE sellainen tila, jossa menetät kontrollin itseesi. 

Taideterapeuttinen työskentely

Taideterapeuttisessa työskentelyssä päästään koskettamaan myös jotain sellaista joka ei ole samalla tavalla saavutettavissa pelkkien sanojen avulla. Taideterapeuttisessa työskentelyssä yhdistyy monta asiaa: tekeminen, liike, kokemuksellisuus ja eri aistien kuuntelu. Kun erilaisille asioille annetaan muotoja ja värejä, voimme saada esille myös sen mitä emme vielä tiedä. Kuvia purettaessa tapahtuu ihmeitä: omasta rikkinäisyydestä löytyykin turvaa, ahdistus näyttää eriltä mitä aikaisemmin, huomaamme sellaista vahvuutta jota emme ole tiedostaneet. Yhdistelen taideterapeuttisiin sessioihin paljon mielikuvamatkoja ja mindfulnessia. Taideterapeuttiset sessiot eivät vaadi minkäänlaista taiteellista osaamista.

Trauma- ja nepsyinformoidut palvelut

Olen opiskellut useita lyhyitä koulutuksia traumasta ja käynyt myös ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen, joka näkyy selkeästi kaikessa tekemisessäni. Haluan auttaa sinua menemään päin ja samalla pysymään turvassa. Erityisesti kehityksellinen trauma, jossa ihmisellä on vaillejäämisen kokemuksia suhteessa hoitavaan vanhempaan näkyy asiakaskunnassani vahvasti. Myös tunnelukot ja muut yksittäiset traumat näkyvät monien asiakkaitteni historiassa. Alkutapaamisella arvioimme sopiiko tilanteesi ja minun osaamiseni yhteen. Ohjaan sinut eteenpäin mikäli koen etten voi auttaa sinua. Minulla on myös vahva nepsyosaaminen etenkin ADHD/ADD-ihmisistä (myös autismikirjo),  joten työskentelen mielellään kanssasi mikäli tämä kuulostaa tutulta. Tänä päivänä ihmiset ovat kuormittuneita ja suorittaminen näkyy paljon, näissä tapauksissa nepsyvalmennukseen liittyvästä toiminnanohjauksesta hyötyvät myös “tavikset”.

Rentoutuminen, mindfulness, palautuminen, hermosto

Olen myös rentoutus- ja mentaalivalmentaja joten hyppysissä on myös palautuminen, autonominen hermosto, rentoutumisen fysiologiset ja neurologiset vaikutukset. Sietoikkuna, psykologinen turvallisuus ja polyvagaaninen teoria ovat suosikkejani. Tietoisuus- ja läsnäolotaidot ovat myös suosikkejani ja käytössä tietysti myös itselläni. Hermostoon ja palautumiseen liittyvät asiat liittyvät myös traumataustaisen kanssa työskentelyyn vahvasti. Opetan kaikille asiakkailleni mielen taitoja, koska näen asian niin tärkeänä. Toivon että hermostoon liittyviä asioita opetettaisiin jo peruskoulussa. Työskentelyssämme vahvistamme havainnoivan ja läsnäoleva sinun roolia elämässäsi. Rentoutus-, palautuminen-, hermosto- ja mindfulness sisältöjä voi ostaa myös esim. ryhmille ja työpaikoille.

Kehollisuus

Keho tietää kaiken! Siksi sitä on tärkeää kuunnella. Liitän kehon kuuntelemisen osaksi muita harjoitteita. Olen huomannut, että kun oivalluksiin lisätään kehollinen taso mukaan, muutos on voimallisempaa ja esimerkiksi turvallinen tila on helpompi palauttaa myös myöhemmin esimerkiksi omassa arjessaan vastoinkäymisen hetkillä. 

Luontoyhteys

Monet sisällä tehtävät asiat voidaan viedä myös ulos. Luonnolla on tutkitusti parantava vaikutus ja luonto hyväksyy sinut sellaisena kuin olet. Luonnossa on myös paljon symboliikkaa, jota voimme hyödyntää erilaisten asioiden tai ilmiöiden tutkimiseen. Voimme auttaa luontoyhteyttäsi avautumaan ja vahvistumaan. Luontoavusteisuus toimii henkilökohtaisten muutosmatkojen lisäksi erittäin hyvin myös työnohjauksessa. Luontoympäristöstä sovitaan aina etukäteen, jotta osaamme laittaa oikeanlaisen varustuksen päälle. 

Energiat, henkisyys ja herkkyys

Energiatyöskentely ja henkisyys ei välity kaikille asiakkailleni. Yhdistelen oppejani ja omaa elämänkatsomustani yhteen, en tuputa kenellekään mitään vaan olen hyvin tietoinen myös energiatasoista. Olen ihmisenä hyvin herkkä ja minun on helppo aistia toisten energioita ja tunnetiloja. Intuitioni on yksi tärkeimpiä työkalujani.

Psykoedukaatio

Monien asioiden suhteen on tarpeen että saat lisää tietoa mielen toiminnasta. Huomaan joskus pitäväni “lempeitä saarnoja” kun puhun asioista jotka koen tärkeiksi. Näin pääsemme antamaan sinulle, mielellesi ja hermostollesi tehokkaammin uusia taitoja. Saat tietoa ja kuulostelemme mitä tuo tieto sinussa herättää. Voimme lähteä myös harjoittelemaan käytännössä miten harjoitella esim. mielen taitoja.

Minun rooli ja meidän välinen suhde

Yksilötyössä sinun ja minun välinen suhde on merkittävä. On tärkeää että kemiamme kohtaavat ja pystyt luottamaan minuun. Panostan erittäin paljon omaan läsnäolooni kun olet vastaanotollani ja haluan kohdata sinut aidosti ihmisenä. Sanonkin että vastaanottoni on läsnäolon ja hyväksynnän tila. Liittymisen kokemus antaa korjaavia kokemuksia jos sinulla on kipeitä kokemuksia nähdyksi- ja kuulluksi tulemisessa. Olen ihmisenä rento ja haluan luoda myös rennon ja turvallisen työskentelyilmapiirin. En kuitenkaan sovi kaikille ja sekin on ok. Tämän vuoksi työskentely lähtee liikkeelle alkutapaamisella, jossa voimme molemmat fiilistellä miltä siinä tuntuu olla. 

Ota ensimmäinen askel ja varaa aika