“Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa voimautumisen käsitteen sisältämät ehdot: itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen ja vastavuoroisuus, määrittelevät ne eettiset raamit, joiden sisällä valokuvaa voidaan käyttää turvallisesti terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen perheessä, vertaisryhmässä, työyhteisössä tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä.” (Miina Savolainen, voimauttavan valokuvan kehittäjä.)

Toisin katsominen vahvistaa ehjyyttäsi

Voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu lähtökohtaan, jossa korjaavat asiat tapahtuvat liittymisen kokemuksessa toisiin ihmisiin. On tärkeää ymmärtää, ettei menetelmän pointti ole valokuvissa tai valokuvaamisessa vaan katse ja katsomisen tapa on se juttu.  Se mitä katsotaan, vahvistuu. Toisin katsominen on tietoinen valinta nostaa kuormittavian asioiden sijasta ehjyys näkyville. Minun tehtävä lisensoituna menetelmäohjaajana on nähdä sinut, sinun ehjyytesi, silloinkin, kun sinä et siihen usko tai silloin kun ehjyytesi on niin haurasta ettei sitä vielä oikeastaan ole olemassa. Myös ne kohdat itsessämme joihon liittyy arvottomuuden tai näkymättömyyden kokemuksia löytävät merkityksensä ja voivat kääntyä suurimmiksi vahvuuksiksi kun opetellaan katsomaan toisin.

Menetelmässä käytetään valokuvaustilannetta, omakuvia, albumikuvia ja arjen teemojen tavoitteellista valokuvaamista välineinä ihmissuhteiden lähentämiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen, hajanaisten, tunnepitoisten ja abstraktien asioiden selkeyttämiseen sekä oman minän tai yhteisön toiminnan tutkimiseen ja reflektointiin. Keskeistä voimauttavassa ryhmäprosessissa on moniäänisyys ja periaate jokaisen ryhmän jäsenen näkyväksi tulemisesta itse määrittelemällään tavalla.

Uusia omakuvia ja albumikuvien tutkimista

Voimauttavassa valokuvassa uusien omakuvien kuvaaminen tapahtuu kääntämällä perinteinen valokuvaustilanne päälaelleen. Kuvaaja joutuu luopumaan omista ennakkoajatuksistaan miten hän näkee kuvaamansa ihmisen ja kuvattavana oleva ihminen eli päähenkilö määrittelee sen miten häntä saa katsoa. Samalla myös hoidollisen ja ammatillisen suhteen dynamiikka käännetään päälaelleen. Voimauttavassa valokuvassa valokuvia ei käytetä asiakkaan arviointiin, eivätkä ammattilaiset tai diagnoosi määrittele sitä, missä asiakkaan olisi tarpeellista kehittyä.

Voimauttavan valokuvan menetelmässä hyödynnetään myös olemassaolevia albumikuvia, joiden avulla voi työstää monenlaisia asioita. Alempana on minun henkilökohtainen voimakuvani, joka on löytynyt vanhojen diakuvien joukosta. Kun löysin kuvan ja katsoin sitä, minut valtasi valtava onnen tunne, pienen tytön silmät loistavat ja tunnen olevani rakastettu. Kuvan katsekontakti kameran taakse on niin koskettava, ettei sitä pysty millään sanoilla kertomaan.

Voimauttava valokuva on voimakas menetelmä kaikkeen identiteettityöhön, itsearvostuksen löytämiseen ja tarpeettomien uskomusten ymmärtämiseen ja hyväksymiseen. Valokuvien kautta on mahdollista tavoittaa jotakin sellaista, mihin sanat eivät yksinkertaisesti riitä. Menetelmää ei saa soveltaa ammatillisesti toiseen ihmiseen ilman läpikäytyä omaa prosessia ja täydennyskoulutusta. Toimintani on laadukasta ja turvallista.

“Viikonloppu todisti hukassa olleen minäni jälleen löytyneen.”

-Omakuvatyöpajan osallistuja

Mitä tapahtuisi jos sinä katsoisit toisin?

Voimauttavan valokuvan menetelmä on voimakas identiteettityön väline. Liittymisen kokemus yhdistettynä luovaan prosessiin ja katseen voimaan, tavoittavat ihmisen sisällä olevia abstrakteja kokemuksia ja ehjyyttä.  Lyhyessäkin ajassa on mahdollista löytää omia piilossa olevia vahvuuksia, näkemään rehellisemmin, rohkeammin ja lempeämmin omaa itseä.

Järjestän tällä hetkellä ainoastaan tilausryhmiä. Tilausryhmä voi olla esim. työ-/ystäväporukkasi. Satsaan tällä hetkellä työssäni yksilötyöhön ja sinulla on mahdollista työskennellä minun kanssani voimauttavan valokuvan menetelmää hyödyntäen (myös pariskunnat).

“Sinä viikonloppuna minussa tapahtui jotain hämmentävää. Vaikka aiemminkin olen luottanut itseeni ja muihin, niin retriittiviikonloppuna jotenki koin sen luottamuksen eri tavalla, syvempänä. Kokemus oli niin valtava että itkin onnesta ja mietin miten voinkaan tuntea oloni ja itseni niin kokonaiseksi.”

 

“ITSETUNTEMUKSEN ÄÄRELLE PYSÄHTYMINEN ON PARASTA MITÄ MULLE ON TAPAHTUNUT.”

VARAA MAKSUTON TUTUSTUMISKÄYNTI TÄSTÄ

Vieritä ylös